CNC-operatør jobber ved ei CNC-maskin
Yrkesskildring

CNC-­operatør

favoritt ikon

CNC-operatøren brukar datamaskiner til å køyre mekaniske maskiner og lage komplekse delar i metall eller andre materialar.

CNC er ei forkorting for Computer Numerical Control. CNC-operatøren brukar ei datamaskin til å styre mekaniske maskiner som kan forme materialar.

Ein brukar gjerne CNC-maskinar til å datastyre borar, sliparar, sveisemaskiner, fresarar og liknande i mekaniske verkstader. CNC-maskiner kan òg brukast til å datastyre produksjonsmaskiner i ulike industriar.

Vanlege oppgåver for ein CNC-operatør:

  • ta mot materialar
  • planlegge arbeidet, ved for eksempel å velje skjereverktøy og skjeredata
  • vedlikehald av maskinene
  • vere med og utvikle nye produkt og produksjonsprosessar
  • lage tilverkingsprogram

Å bruke digitale hjelpemiddel og lese teikningar er òg ein viktige del av kvardagen for CNC-operatøren. 

Kvar arbeider CNC-operatørar?

CNC-operatøren arbeider innan kjemisk industri, mekanisk industri, oljeverksemd, farmasøytisk industri, treforedling og skipsbygging.

Personlege eigenskapar

Som CNC-operatør bør du vere interessert i maskiner og teknologi. Du bør vere svært nøyaktig og effektivt og vere ansvarsmedviten i arbeidet. Du bør vere sjølvstendig og kunne samarbeide med andre.

Utdanning

Utdanning til fagarbeidar er eit yrkesfagleg løp i vidaregåande opplæring.

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Med fagbrev i CNC-maskineringsfag, er det mogleg å ta ingeniørutdanning via y-vegen.

Kva jobbar CNC-operatørutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Verktøymaker, låsesmed
Heltid
Alle sektorer
1 830 personer
1 758 personer
Ca 253 kr
Ca
Ca 253 kr
40 930 kr
41 050 kr
491 160 kr
492 600 kr
Ca 253 kr
Ca
Ca 253 kr
42 310 kr
42 480 kr
507 720 kr
509 760 kr
Ca 255 kr
Ca
Ca 255 kr
41 240 kr
41 390 kr
494 880 kr
496 680 kr
Ca 255 kr
Ca
Ca 255 kr
44 560 kr
44 790 kr
534 720 kr
537 480 kr
Verktøymaker, låsesmed
Deltid
Alle sektorer
295 personer
275 personer
Ca 232 kr
Ca
Ca 235 kr
37 510 kr
37 990 kr
450 120 kr
455 880 kr
Ca 232 kr
Ca
Ca 235 kr
38 260 kr
38 890 kr
459 120 kr
466 680 kr
Ca 246 kr
Ca
Ca 249 kr
39 920 kr
40 260 kr
479 040 kr
483 120 kr
Ca 246 kr
Ca
Ca 249 kr
45 160 kr
45 830 kr
541 920 kr
549 960 kr
Metalldreier
Heltid
Alle sektorer
2 705 personer
141 personer
2 564 personer
Ca 242 kr
Ca 217 kr
Ca 244 kr
39 260 kr
35 100 kr
39 570 kr
471 120 kr
421 200 kr
474 840 kr
Ca 242 kr
Ca 217 kr
Ca 244 kr
40 320 kr
35 250 kr
40 730 kr
483 840 kr
423 000 kr
488 760 kr
Ca 242 kr
Ca 212 kr
Ca 244 kr
39 260 kr
34 270 kr
39 540 kr
471 120 kr
411 240 kr
474 480 kr
Ca 242 kr
Ca 212 kr
Ca 244 kr
42 550 kr
35 720 kr
42 930 kr
510 600 kr
428 640 kr
515 160 kr
Metalldreier
Deltid
Alle sektorer
756 personer
107 personer
649 personer
Ca 214 kr
Ca 205 kr
Ca 215 kr
34 590 kr
33 210 kr
34 900 kr
415 080 kr
398 520 kr
418 800 kr
Ca 214 kr
Ca 205 kr
Ca 215 kr
34 770 kr
33 210 kr
35 130 kr
417 240 kr
398 520 kr
421 560 kr
Ca 203 kr
Ca 195 kr
Ca 205 kr
32 950 kr
31 590 kr
33 130 kr
395 400 kr
379 080 kr
397 560 kr
Ca 203 kr
Ca 195 kr
Ca 205 kr
35 410 kr
32 570 kr
35 780 kr
424 920 kr
390 840 kr
429 360 kr
Metalldreier
Deltid
Kommunal
103 personer
Ca 205 kr
Ca
Ca
33 150 kr
397 800 kr
Ca 205 kr
Ca
Ca
33 150 kr
397 800 kr
Ca 206 kr
Ca
Ca
33 400 kr
400 800 kr
Ca 206 kr
Ca
Ca
33 730 kr
404 760 kr
Verktøymaker, låsesmed
Heltid
Privat
1 830 personer
1 758 personer
Ca 253 kr
Ca
Ca 253 kr
40 930 kr
41 050 kr
491 160 kr
492 600 kr
Ca 253 kr
Ca
Ca 253 kr
42 310 kr
42 480 kr
507 720 kr
509 760 kr
Ca 255 kr
Ca
Ca 255 kr
41 240 kr
41 390 kr
494 880 kr
496 680 kr
Ca 255 kr
Ca
Ca 255 kr
44 560 kr
44 790 kr
534 720 kr
537 480 kr
Verktøymaker, låsesmed
Deltid
Privat
294 personer
274 personer
Ca 232 kr
Ca
Ca 235 kr
37 510 kr
37 990 kr
450 120 kr
455 880 kr
Ca 232 kr
Ca
Ca 235 kr
38 260 kr
38 890 kr
459 120 kr
466 680 kr
Ca 246 kr
Ca
Ca 249 kr
39 930 kr
40 270 kr
479 160 kr
483 240 kr
Ca 246 kr
Ca
Ca 249 kr
45 180 kr
45 860 kr
542 160 kr
550 320 kr
Metalldreier
Heltid
Privat
2 603 personer
137 personer
2 466 personer
Ca 242 kr
Ca 218 kr
Ca 244 kr
39 240 kr
35 260 kr
39 580 kr
470 880 kr
423 120 kr
474 960 kr
Ca 242 kr
Ca 218 kr
Ca 244 kr
40 310 kr
35 410 kr
40 760 kr
483 720 kr
424 920 kr
489 120 kr
Ca 242 kr
Ca 212 kr
Ca 244 kr
39 230 kr
34 300 kr
39 500 kr
470 760 kr
411 600 kr
474 000 kr
Ca 242 kr
Ca 212 kr
Ca 244 kr
42 550 kr
35 780 kr
42 920 kr
510 600 kr
429 360 kr
515 040 kr
Metalldreier
Deltid
Privat
653 personer
591 personer
Ca 218 kr
Ca
Ca 220 kr
35 240 kr
35 580 kr
422 880 kr
426 960 kr
Ca 218 kr
Ca
Ca 220 kr
35 450 kr
35 880 kr
425 400 kr
430 560 kr
Ca 203 kr
Ca
Ca 205 kr
32 900 kr
33 150 kr
394 800 kr
397 800 kr
Ca 203 kr
Ca
Ca 205 kr
35 620 kr
36 000 kr
427 440 kr
432 000 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Havbunnsinstallatør jobbar med stor hydraulisk installasjon

Brønn­operatør havbotnsinstallasjonar

Ein brønn­operatør i havbotnsinstallasjonar installerer og betener undervassutstyr.

Sivilingeniørar på byggeplass.

Sivil­ingeniør

Sivil­ingeniøren har mastergrad i teknologi. Sivil­ingeniøren utviklar teknologiske løysingar og jobbar med forsking, undervising, prosjektarbeid og leiing.

Maskiningeniør i arbeid

Maskin­ingeniør

Ein maskin­ingeniør designar produkt, lagar produksjonsutstyr og styrer produksjonsprosessar.

Petroleumsingeniør i arbeid

Petroleums­ingeniør

Som petroleums­ingeniør arbeider du innan olje- og gassbransjen, og har ansvar for område som produksjon, boring eller reservoar.

Bioteknolog i laboratorium

Bio­teknolog

Bio­teknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.

Illustrasjonsbilde av arbeidere på et raffineri

Prosess­teknikar

Prosess­teknikaren driftar og held ved like kjemiske prosessanlegg innanfor ei rekke ulike bransjar.

Industrimekaniker i arbeid

Industri­mekanikar

Industri­mekanikarar held ved like og monterer maskiner og utstyr.

Brønnoperatør jobber offshore

Brønn­operatør komplettering

Ein brønn­operatør i komplettering monterer, testar, installerer, held ved like og reparerer komponentar til brønnkomplettering.

Mekaniker jobber med helikoptermotor

Mekanikar

Som mekanikar arbeider du med vedlikehald, reparasjon og forbetring av mekanisk utstyr.

Automatiker i arbeid.

Automatikar

Automatikaren lagar og held ved like automatiserte system.

Maskinist sjekker instrumenter

Maskinist

Som maskinist har du ansvaret for drifta og vedlikehaldet av det tekniske utstyret og maskinene om bord på skip og flyttbare riggar.

IT-adminsitrator reparerer en PC

IT-­administrator

Som IT-­administrator installerer, oppdaterer og implementerer du maskinvare, programvare og nettverk i ei bedrift.