Illustrasjonsbilde av kvinne som står i en butikk og rydder i hyllene.
Yrkesskildring

Butikkmedarbeidar

favoritt ikon

Butikkmedarbeidaren hjelper kundar og yter service i ulike typar butikkar.

Ein butikkmedarbeidar kan arbeide innanfor mange ulike bransjar, for eksempel daglegvarer, klede, sportsartiklar, kosmetikk med meir. 

Som butikkmedarbeidar må du ha kunnskap om produkta du skal selje for å kunne gi kundane den informasjonen og rettleiinga dei har bruk for.

Same kva type butikk du jobbar i, vil arbeidet i hovudsak gå ut på sal, service og kundebehandling. Ein del av arbeidsoppgåvene vil også kunne vere lagerarbeid, varepåfylling, og å ta deg av bestillingar og sendingar. Ein del butikkmedarbeidarar er også involverte i marknadsføring av butikken. 

Butikkmedarbeidarar har gjerne også ansvar for å halde butikken rein og ryddig.

Det er òg mogleg å vere butikkmedarbeidar for nettbutikkar og grossistverksemder.

Kvar arbeider butikkmedarbeidarar?

Butikkmedarbeidarar jobbar i alle typar forretningar og bransjar. 

Personlege eigenskapar

Du må like å yte service og hjelpe. Du må vere tolmodig og kunne takle stressande situasjonar. Gode samarbeidsevner er også viktig. 

Utdanning

Det er inga formell utdanning som krevst for å vere butikkmedarbeidar. Kva kompetanse som er nødvendig, varierer veldig mykje frå bransje til bransje. Du kan ta utdanning innan salsfaget i vidaregåande opplæring. Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev

Fleire butikkjeder har òg eigne kjedeskolar som gir tilsette relevant opplæring. 

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Etter- og vidareutdanning

Etter- og vidareutdanningsmoglegheitene med fagbrev i salsfaget er særs gode. Mange kjeder og store bedrifter har gode interne utdannings- og opplæringsprogram. Det finst også studietilbod ved høgskolar som ein kan søke på med fagbrev. Desse blir kalla y-vegen (yrkesvegen). 

Hva er de vanligste utdanningene for butikkmedarbeidarar?

Fast tilsette i Noreg med dette yrket har følgjande utdanningar:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Torghandler
Deltid
Privat
108 personer
Ca 172 kr
Ca
Ca
27 910 kr
334 920 kr
Ca 172 kr
Ca
Ca
27 990 kr
335 880 kr
Ca 189 kr
Ca
Ca
30 610 kr
367 320 kr
Ca 189 kr
Ca
Ca
31 010 kr
372 120 kr
Torghandler
Deltid
Alle sektorer
110 personer
Ca 172 kr
Ca
Ca
27 910 kr
334 920 kr
Ca 172 kr
Ca
Ca
27 990 kr
335 880 kr
Ca 189 kr
Ca
Ca
30 610 kr
367 320 kr
Ca 189 kr
Ca
Ca
31 010 kr
372 120 kr
Butikkmedarbeider
Deltid
Kommunal
180 personer
124 personer
Ca 185 kr
Ca 190 kr
Ca
30 040 kr
30 850 kr
360 480 kr
370 200 kr
Ca 185 kr
Ca 190 kr
Ca
30 040 kr
30 850 kr
360 480 kr
370 200 kr
Ca 188 kr
Ca 192 kr
Ca
30 470 kr
31 170 kr
365 640 kr
374 040 kr
Ca 188 kr
Ca 192 kr
Ca
30 630 kr
31 310 kr
367 560 kr
375 720 kr
Demonstrasjonsselger
Deltid
Privat
202 personer
153 personer
Ca 195 kr
Ca 195 kr
Ca
31 610 kr
31 610 kr
379 320 kr
379 320 kr
Ca 195 kr
Ca 195 kr
Ca
31 610 kr
31 610 kr
379 320 kr
379 320 kr
Ca 195 kr
Ca 194 kr
Ca
31 510 kr
31 470 kr
378 120 kr
377 640 kr
Ca 195 kr
Ca 194 kr
Ca
31 610 kr
31 550 kr
379 320 kr
378 600 kr
Demonstrasjonsselger
Deltid
Alle sektorer
202 personer
153 personer
Ca 195 kr
Ca 195 kr
Ca
31 610 kr
31 610 kr
379 320 kr
379 320 kr
Ca 195 kr
Ca 195 kr
Ca
31 610 kr
31 610 kr
379 320 kr
379 320 kr
Ca 195 kr
Ca 194 kr
Ca
31 510 kr
31 470 kr
378 120 kr
377 640 kr
Ca 195 kr
Ca 194 kr
Ca
31 610 kr
31 550 kr
379 320 kr
378 600 kr
Torghandler
Heltid
Alle sektorer
359 personer
122 personer
237 personer
Ca 271 kr
Ca 247 kr
Ca 285 kr
43 930 kr
40 000 kr
46 140 kr
527 160 kr
480 000 kr
553 680 kr
Ca 271 kr
Ca 247 kr
Ca 285 kr
43 930 kr
40 000 kr
46 140 kr
527 160 kr
480 000 kr
553 680 kr
Ca 276 kr
Ca 257 kr
Ca 286 kr
44 760 kr
41 700 kr
46 340 kr
537 120 kr
500 400 kr
556 080 kr
Ca 276 kr
Ca 257 kr
Ca 286 kr
45 190 kr
42 270 kr
46 690 kr
542 280 kr
507 240 kr
560 280 kr
Torghandler
Heltid
Privat
359 personer
122 personer
237 personer
Ca 271 kr
Ca 247 kr
Ca 285 kr
43 930 kr
40 000 kr
46 140 kr
527 160 kr
480 000 kr
553 680 kr
Ca 271 kr
Ca 247 kr
Ca 285 kr
43 930 kr
40 000 kr
46 140 kr
527 160 kr
480 000 kr
553 680 kr
Ca 276 kr
Ca 257 kr
Ca 286 kr
44 760 kr
41 700 kr
46 340 kr
537 120 kr
500 400 kr
556 080 kr
Ca 276 kr
Ca 257 kr
Ca 286 kr
45 190 kr
42 270 kr
46 690 kr
542 280 kr
507 240 kr
560 280 kr
Varepåfyller
Heltid
Privat
506 personer
425 personer
Ca 206 kr
Ca
Ca 206 kr
33 440 kr
33 410 kr
401 280 kr
400 920 kr
Ca 206 kr
Ca
Ca 206 kr
33 450 kr
33 480 kr
401 400 kr
401 760 kr
Ca 206 kr
Ca
Ca 206 kr
33 330 kr
33 350 kr
399 960 kr
400 200 kr
Ca 206 kr
Ca
Ca 206 kr
34 480 kr
34 600 kr
413 760 kr
415 200 kr
Varepåfyller
Heltid
Alle sektorer
510 personer
428 personer
Ca 206 kr
Ca
Ca 206 kr
33 400 kr
33 400 kr
400 800 kr
400 800 kr
Ca 206 kr
Ca
Ca 206 kr
33 420 kr
33 470 kr
401 040 kr
401 640 kr
Ca 205 kr
Ca
Ca 206 kr
33 280 kr
33 310 kr
399 360 kr
399 720 kr
Ca 205 kr
Ca
Ca 206 kr
34 420 kr
34 550 kr
413 040 kr
414 600 kr
Servicemedarbeider (bensinstasjon)
Heltid
Privat
540 personer
226 personer
314 personer
Ca 199 kr
Ca 187 kr
Ca 210 kr
32 200 kr
30 280 kr
34 000 kr
386 400 kr
363 360 kr
408 000 kr
Ca 199 kr
Ca 187 kr
Ca 210 kr
32 200 kr
30 280 kr
34 000 kr
386 400 kr
363 360 kr
408 000 kr
Ca 212 kr
Ca 190 kr
Ca 228 kr
34 380 kr
30 730 kr
37 010 kr
412 560 kr
368 760 kr
444 120 kr
Ca 212 kr
Ca 190 kr
Ca 228 kr
35 600 kr
31 110 kr
38 830 kr
427 200 kr
373 320 kr
465 960 kr
Servicemedarbeider (bensinstasjon)
Heltid
Alle sektorer
541 personer
226 personer
315 personer
Ca 199 kr
Ca 187 kr
Ca 210 kr
32 200 kr
30 280 kr
34 100 kr
386 400 kr
363 360 kr
409 200 kr
Ca 199 kr
Ca 187 kr
Ca 210 kr
32 200 kr
30 280 kr
34 100 kr
386 400 kr
363 360 kr
409 200 kr
Ca 212 kr
Ca 190 kr
Ca 229 kr
34 400 kr
30 730 kr
37 030 kr
412 800 kr
368 760 kr
444 360 kr
Ca 212 kr
Ca 190 kr
Ca 229 kr
35 610 kr
31 110 kr
38 840 kr
427 320 kr
373 320 kr
466 080 kr
Varepåfyller
Deltid
Privat
970 personer
245 personer
725 personer
Ca 184 kr
Ca 183 kr
Ca 185 kr
29 830 kr
29 720 kr
29 960 kr
357 960 kr
356 640 kr
359 520 kr
Ca 184 kr
Ca 183 kr
Ca 185 kr
29 830 kr
29 720 kr
29 960 kr
357 960 kr
356 640 kr
359 520 kr
Ca 183 kr
Ca 184 kr
Ca 183 kr
29 720 kr
29 860 kr
29 680 kr
356 640 kr
358 320 kr
356 160 kr
Ca 183 kr
Ca 184 kr
Ca 183 kr
30 130 kr
30 060 kr
30 160 kr
361 560 kr
360 720 kr
361 920 kr
Varepåfyller
Deltid
Alle sektorer
974 personer
248 personer
726 personer
Ca 184 kr
Ca 184 kr
Ca 185 kr
29 880 kr
29 830 kr
29 920 kr
358 560 kr
357 960 kr
359 040 kr
Ca 184 kr
Ca 184 kr
Ca 185 kr
29 880 kr
29 830 kr
29 920 kr
358 560 kr
357 960 kr
359 040 kr
Ca 184 kr
Ca 185 kr
Ca 183 kr
29 750 kr
29 990 kr
29 680 kr
357 000 kr
359 880 kr
356 160 kr
Ca 184 kr
Ca 185 kr
Ca 183 kr
30 160 kr
30 190 kr
30 160 kr
361 920 kr
362 280 kr
361 920 kr
Butikkavdelingssjef
Deltid
Privat
1 071 personer
889 personer
182 personer
Ca 224 kr
Ca 224 kr
Ca 221 kr
36 220 kr
36 270 kr
35 830 kr
434 640 kr
435 240 kr
429 960 kr
Ca 224 kr
Ca 224 kr
Ca 221 kr
36 330 kr
36 390 kr
35 830 kr
435 960 kr
436 680 kr
429 960 kr
Ca 227 kr
Ca 226 kr
Ca 235 kr
36 850 kr
36 650 kr
38 040 kr
442 200 kr
439 800 kr
456 480 kr
Ca 227 kr
Ca 226 kr
Ca 235 kr
37 160 kr
36 960 kr
38 310 kr
445 920 kr
443 520 kr
459 720 kr
Butikkavdelingssjef
Deltid
Alle sektorer
1 072 personer
890 personer
182 personer
Ca 224 kr
Ca 224 kr
Ca 221 kr
36 220 kr
36 270 kr
35 830 kr
434 640 kr
435 240 kr
429 960 kr
Ca 224 kr
Ca 224 kr
Ca 221 kr
36 330 kr
36 390 kr
35 830 kr
435 960 kr
436 680 kr
429 960 kr
Ca 228 kr
Ca 226 kr
Ca 235 kr
36 880 kr
36 680 kr
38 040 kr
442 560 kr
440 160 kr
456 480 kr
Ca 228 kr
Ca 226 kr
Ca 235 kr
37 190 kr
36 990 kr
38 310 kr
446 280 kr
443 880 kr
459 720 kr
Servicemedarbeider (bensinstasjon)
Deltid
Privat
1 103 personer
637 personer
466 personer
Ca 166 kr
Ca 168 kr
Ca 164 kr
26 840 kr
27 230 kr
26 500 kr
322 080 kr
326 760 kr
318 000 kr
Ca 166 kr
Ca 168 kr
Ca 164 kr
26 840 kr
27 230 kr
26 500 kr
322 080 kr
326 760 kr
318 000 kr
Ca 168 kr
Ca 169 kr
Ca 167 kr
27 210 kr
27 330 kr
27 050 kr
326 520 kr
327 960 kr
324 600 kr
Ca 168 kr
Ca 169 kr
Ca 167 kr
27 580 kr
27 640 kr
27 510 kr
330 960 kr
331 680 kr
330 120 kr
Servicemedarbeider (bensinstasjon)
Deltid
Alle sektorer
1 104 personer
637 personer
467 personer
Ca 166 kr
Ca 168 kr
Ca 164 kr
26 840 kr
27 230 kr
26 500 kr
322 080 kr
326 760 kr
318 000 kr
Ca 166 kr
Ca 168 kr
Ca 164 kr
26 840 kr
27 230 kr
26 500 kr
322 080 kr
326 760 kr
318 000 kr
Ca 168 kr
Ca 169 kr
Ca 167 kr
27 210 kr
27 330 kr
27 050 kr
326 520 kr
327 960 kr
324 600 kr
Ca 168 kr
Ca 169 kr
Ca 167 kr
27 580 kr
27 640 kr
27 510 kr
330 960 kr
331 680 kr
330 120 kr
Butikksjef
Deltid
Privat
3 262 personer
2 047 personer
1 215 personer
Ca 231 kr
Ca 225 kr
Ca 285 kr
37 500 kr
36 480 kr
46 250 kr
450 000 kr
437 760 kr
555 000 kr
Ca 231 kr
Ca 225 kr
Ca 285 kr
37 500 kr
36 480 kr
46 250 kr
450 000 kr
437 760 kr
555 000 kr
Ca 273 kr
Ca 246 kr
Ca 330 kr
44 170 kr
39 800 kr
53 400 kr
530 040 kr
477 600 kr
640 800 kr
Ca 273 kr
Ca 246 kr
Ca 330 kr
44 330 kr
39 980 kr
53 500 kr
531 960 kr
479 760 kr
642 000 kr
Butikksjef
Deltid
Alle sektorer
3 263 personer
2 048 personer
1 215 personer
Ca 231 kr
Ca 225 kr
Ca 285 kr
37 500 kr
36 480 kr
46 250 kr
450 000 kr
437 760 kr
555 000 kr
Ca 231 kr
Ca 225 kr
Ca 285 kr
37 500 kr
36 480 kr
46 250 kr
450 000 kr
437 760 kr
555 000 kr
Ca 273 kr
Ca 246 kr
Ca 330 kr
44 170 kr
39 800 kr
53 400 kr
530 040 kr
477 600 kr
640 800 kr
Ca 273 kr
Ca 246 kr
Ca 330 kr
44 330 kr
39 980 kr
53 500 kr
531 960 kr
479 760 kr
642 000 kr
Butikkavdelingssjef
Heltid
Privat
4 086 personer
2 242 personer
1 844 personer
Ca 235 kr
Ca 230 kr
Ca 247 kr
38 140 kr
37 300 kr
40 000 kr
457 680 kr
447 600 kr
480 000 kr
Ca 235 kr
Ca 230 kr
Ca 247 kr
38 140 kr
37 300 kr
40 000 kr
457 680 kr
447 600 kr
480 000 kr
Ca 250 kr
Ca 239 kr
Ca 263 kr
40 480 kr
38 700 kr
42 670 kr
485 760 kr
464 400 kr
512 040 kr
Ca 250 kr
Ca 239 kr
Ca 263 kr
40 910 kr
39 070 kr
43 180 kr
490 920 kr
468 840 kr
518 160 kr
Butikkavdelingssjef
Heltid
Alle sektorer
4 091 personer
2 247 personer
1 844 personer
Ca 235 kr
Ca 230 kr
Ca 247 kr
38 150 kr
37 320 kr
40 000 kr
457 800 kr
447 840 kr
480 000 kr
Ca 235 kr
Ca 230 kr
Ca 247 kr
38 150 kr
37 320 kr
40 000 kr
457 800 kr
447 840 kr
480 000 kr
Ca 250 kr
Ca 239 kr
Ca 263 kr
40 480 kr
38 700 kr
42 670 kr
485 760 kr
464 400 kr
512 040 kr
Ca 250 kr
Ca 239 kr
Ca 263 kr
40 910 kr
39 070 kr
43 180 kr
490 920 kr
468 840 kr
518 160 kr
Butikksjef
Heltid
Privat
27 002 personer
12 224 personer
14 778 personer
Ca 271 kr
Ca 244 kr
Ca 309 kr
43 880 kr
39 500 kr
50 000 kr
526 560 kr
474 000 kr
600 000 kr
Ca 271 kr
Ca 244 kr
Ca 309 kr
43 880 kr
39 500 kr
50 000 kr
526 560 kr
474 000 kr
600 000 kr
Ca 307 kr
Ca 264 kr
Ca 343 kr
49 740 kr
42 720 kr
55 560 kr
596 880 kr
512 640 kr
666 720 kr
Ca 307 kr
Ca 264 kr
Ca 343 kr
49 930 kr
42 870 kr
55 780 kr
599 160 kr
514 440 kr
669 360 kr
Butikksjef
Heltid
Alle sektorer
27 017 personer
12 234 personer
14 783 personer
Ca 271 kr
Ca 244 kr
Ca 309 kr
43 870 kr
39 500 kr
50 000 kr
526 440 kr
474 000 kr
600 000 kr
Ca 271 kr
Ca 244 kr
Ca 309 kr
43 870 kr
39 500 kr
50 000 kr
526 440 kr
474 000 kr
600 000 kr
Ca 307 kr
Ca 264 kr
Ca 343 kr
49 740 kr
42 720 kr
55 550 kr
596 880 kr
512 640 kr
666 600 kr
Ca 307 kr
Ca 264 kr
Ca 343 kr
49 930 kr
42 870 kr
55 770 kr
599 160 kr
514 440 kr
669 240 kr
Butikkmedarbeider
Heltid
Privat
42 654 personer
20 107 personer
22 547 personer
Ca 214 kr
Ca 211 kr
Ca 219 kr
34 730 kr
34 120 kr
35 480 kr
416 760 kr
409 440 kr
425 760 kr
Ca 214 kr
Ca 211 kr
Ca 219 kr
34 730 kr
34 130 kr
35 480 kr
416 760 kr
409 560 kr
425 760 kr
Ca 221 kr
Ca 209 kr
Ca 232 kr
35 820 kr
33 870 kr
37 580 kr
429 840 kr
406 440 kr
450 960 kr
Ca 221 kr
Ca 209 kr
Ca 232 kr
36 320 kr
34 270 kr
38 170 kr
435 840 kr
411 240 kr
458 040 kr
Butikkmedarbeider
Heltid
Alle sektorer
42 697 personer
20 140 personer
22 557 personer
Ca 214 kr
Ca 211 kr
Ca 219 kr
34 730 kr
34 130 kr
35 480 kr
416 760 kr
409 560 kr
425 760 kr
Ca 214 kr
Ca 211 kr
Ca 219 kr
34 730 kr
34 140 kr
35 480 kr
416 760 kr
409 680 kr
425 760 kr
Ca 221 kr
Ca 209 kr
Ca 232 kr
35 820 kr
33 880 kr
37 570 kr
429 840 kr
406 560 kr
450 840 kr
Ca 221 kr
Ca 209 kr
Ca 232 kr
36 320 kr
34 280 kr
38 160 kr
435 840 kr
411 360 kr
457 920 kr
Butikkmedarbeider
Deltid
Privat
132 000 personer
91 812 personer
40 188 personer
Ca 180 kr
Ca 183 kr
Ca 176 kr
29 190 kr
29 570 kr
28 530 kr
350 280 kr
354 840 kr
342 360 kr
Ca 180 kr
Ca 183 kr
Ca 176 kr
29 190 kr
29 570 kr
28 560 kr
350 280 kr
354 840 kr
342 720 kr
Ca 186 kr
Ca 188 kr
Ca 183 kr
30 190 kr
30 450 kr
29 590 kr
362 280 kr
365 400 kr
355 080 kr
Ca 186 kr
Ca 188 kr
Ca 183 kr
30 390 kr
30 630 kr
29 850 kr
364 680 kr
367 560 kr
358 200 kr
Butikkmedarbeider
Deltid
Alle sektorer
132 215 personer
91 964 personer
40 251 personer
Ca 180 kr
Ca 183 kr
Ca 176 kr
29 190 kr
29 580 kr
28 530 kr
350 280 kr
354 960 kr
342 360 kr
Ca 180 kr
Ca 183 kr
Ca 176 kr
29 190 kr
29 580 kr
28 560 kr
350 280 kr
354 960 kr
342 720 kr
Ca 186 kr
Ca 188 kr
Ca 183 kr
30 190 kr
30 450 kr
29 590 kr
362 280 kr
365 400 kr
355 080 kr
Ca 186 kr
Ca 188 kr
Ca 183 kr
30 390 kr
30 630 kr
29 850 kr
364 680 kr
367 560 kr
358 200 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Nyttige lenker

Andre yrker

Negledesigner jobber med neglene til kunde.

Negledesignar

Nagledesignarar flest jobbar i naglesalongar med stell og pleie av negler og hender.

Legemiddelkonsulent snakker med kollega

Legemiddel­konsulent

Ein legemiddel­konsulent sel og marknads­fører legemiddel til legar, apotek og sjukehus.

Frisør klipper kunde.

Frisør

Som frisør klipper og stylar du kundar. Du kan også gi råd og rettleiing om hårfasongar og produkt.

Bussjåfør kjører inn på busstasjon

Bussjåfør

Som bussjåfør er den viktigaste oppgåva di å transportere passasjerar på ein trygg og komfortabel måte.

 Bibliotekar og bruker ved utlånsskranke i Nes kommune i Akershus´ nye bibliotek, 2012.

Bibliotekar

Bibliotekarar arbeider med å hjelpe dei som brukar biblioteket til å finne informasjonen dei leitar etter.

Markedsføringskonsulent viser fram planar på et møte.

Marknadsførings­konsulent

Ein marknadsførings­konsulent ut­arbeider, formar og lanserer kampanjar for bedrifter.

En liten jente holder smilende opp en mobiltelefon. Kabinpersonale, mor, bestemor og bror ser på i bakgrunnen.

Kabintilsett fly

Som kabintilsett har du ansvaret for tryggleiken og servicen til passasjerane under flyreisa.

Eiendomsmegler bærer på et visningsskilt foran noen boligblokker

Eigedomsmeklar

Eigedomsmeklaren sørger for at kjøp og sal av eigedommar skjer på ein trygg og effektiv måte.

Kvinnelig hjemmehjelper snakker og smiler til eldre kvinne.

Heimehjelp

Ei heimehjelp hjelper menneske som treng bistand til daglege gjeremål.

Bilselger overleverer nøkler til kjøper av ny bil.

Bilseljar

Bilseljarar formidlar bilar, gjerne frå eit avgrensa tal bilmerke dei kjenner godt.

Gravferdskonsulent planlegger gravferd sammen med etterlatte

Gravferds­konsulent

Ein gravferds­konsulent hjelper pårørande i samband med dødsfall og gravferder. Gravferds­konsulenten ordnar det praktiske, og vil vere ein støtte for pårørande ved dødsfall.

Kvinnelig apotektekniker legger varer i hyller

Apotek­teknikar

Apotek­teknikaren ekspederer legemiddel og informerer om trygge og rette måtar å bruke legemiddel på.