Bussjåfør står i døra til bussen.
Yrkesskildring

Bussjåfør

favoritt ikon

Som bussjåfør er den viktigaste oppgåva di å transportere passasjerar på ein trygg og komfortabel måte.

Ein bussjåfør er ein yrkessjåfør som jobbar med persontransport.

Vanlege arbeidsoppgåver for bussjåføren:

  • frakte passasjerar så presist og sikkert som mogleg
  • hjelpe passasjerar når dei går av og på bussen
  • vurdere trafikkbiletet og køyre trafikksikkert
  • vurdere den tekniske tilstanden på bussen og få han til service når det er naudsynt

Arbeidskvardagen vil variere avhengig av kvar du arbeider. Dei fleste bussjåførar køyrer rutetrafikk i byar og tettstader. Som bussjåfør kan du òg køyre turtrafikk, flybussar eller andre typar busstrafikk.

Bussjåføren må vere vaken og oppmerksam for å unngå trafikkuhell. 

Kvar arbeider bussjåførar?

Bussjåførar arbeider for verksemder og selskap over heile landet. Du kan arbeide både på byruter, distriktsruter og regionale ruter, eller på private turbussar. Enkelte busselskap har òg utanlandsruter. 

Personlege eigenskapar

Som bussjåfør må du vere ansvarsmedviten, serviceinnstilt, omsynsfull i trafikken og oppteken av at passasjerane skal kome fram på ein komfortabel og trygg måte. Du bør vere glad i å køyre og køyre på ein trafikksikker og presis måte. Du må òg kunne takle stressande situasjonar i trafikken og halde deg roleg i køar eller når uføresette hendingar oppstår. 

Utdanning

For å bli bussjåfør treng du førarkort klasse D og yrkessjåførkompetanse (YSK).

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Kva jobbar yrkessjåførutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Hva er de vanligste utdanningene for bussjåførar?

Fast tilsette i Noreg med dette yrket har følgjande utdanningar:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Bussjåfør eller trikkefører
Deltid
Privat
5 991 personer
448 personer
5 543 personer
Ca 221 kr
Ca 222 kr
Ca 221 kr
35 880 kr
35 990 kr
35 860 kr
430 560 kr
431 880 kr
430 320 kr
Ca 221 kr
Ca 222 kr
Ca 221 kr
35 900 kr
36 040 kr
35 880 kr
430 800 kr
432 480 kr
430 560 kr
Ca 226 kr
Ca 226 kr
Ca 226 kr
36 580 kr
36 620 kr
36 580 kr
438 960 kr
439 440 kr
438 960 kr
Ca 226 kr
Ca 226 kr
Ca 226 kr
37 250 kr
37 350 kr
37 240 kr
447 000 kr
448 200 kr
446 880 kr
Bussjåfør eller trikkefører
Deltid
Alle sektorer
6 012 personer
452 personer
5 560 personer
Ca 221 kr
Ca 222 kr
Ca 221 kr
35 870 kr
35 960 kr
35 850 kr
430 440 kr
431 520 kr
430 200 kr
Ca 221 kr
Ca 222 kr
Ca 221 kr
35 890 kr
36 010 kr
35 870 kr
430 680 kr
432 120 kr
430 440 kr
Ca 226 kr
Ca 226 kr
Ca 226 kr
36 570 kr
36 610 kr
36 570 kr
438 840 kr
439 320 kr
438 840 kr
Ca 226 kr
Ca 226 kr
Ca 226 kr
37 240 kr
37 330 kr
37 230 kr
446 880 kr
447 960 kr
446 760 kr
Bussjåfør eller trikkefører
Heltid
Privat
10 625 personer
710 personer
9 915 personer
Ca 226 kr
Ca 225 kr
Ca 226 kr
36 680 kr
36 460 kr
36 690 kr
440 160 kr
437 520 kr
440 280 kr
Ca 226 kr
Ca 225 kr
Ca 226 kr
37 600 kr
37 120 kr
37 640 kr
451 200 kr
445 440 kr
451 680 kr
Ca 227 kr
Ca 226 kr
Ca 227 kr
36 730 kr
36 610 kr
36 740 kr
440 760 kr
439 320 kr
440 880 kr
Ca 227 kr
Ca 226 kr
Ca 227 kr
38 600 kr
38 060 kr
38 640 kr
463 200 kr
456 720 kr
463 680 kr
Bussjåfør eller trikkefører
Heltid
Alle sektorer
10 668 personer
717 personer
9 951 personer
Ca 226 kr
Ca 225 kr
Ca 226 kr
36 670 kr
36 460 kr
36 690 kr
440 040 kr
437 520 kr
440 280 kr
Ca 226 kr
Ca 225 kr
Ca 226 kr
37 590 kr
37 110 kr
37 630 kr
451 080 kr
445 320 kr
451 560 kr
Ca 227 kr
Ca 226 kr
Ca 227 kr
36 730 kr
36 620 kr
36 730 kr
440 760 kr
439 440 kr
440 760 kr
Ca 227 kr
Ca 226 kr
Ca 227 kr
38 600 kr
38 060 kr
38 630 kr
463 200 kr
456 720 kr
463 560 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken