Branningeniør sjekker brannvarslingssystem
Yrkesskildring

Brann­ingeniør

favoritt ikon

Branningeniørar arbeider med bygnings- og branntryggleik. Å gi råd og gjennomføre kontrollar er mellom dei viktigaste arbeidsoppgåvene.

Ein branningeniør (branninspektør) er ein ingeniør som har ansvar for bygnings- og branntryggleik, samt å kontrollere bygningsforskrifter og vedtekter. Mange branningeniørar blir konsulentar, og arbeider med å auke branntryggleiken i bygg.

Branningeniørar har kunnskap om prosessane som styrer ein brann og kan vurdere omfanget av brannen og skadane. Brannfysikk, brannvern, bygningsteknologi og risikoanalyse er sentrale tema for branningeniøren. 

Vanlege arbeidsoppgåver for branningeniøren er å: 

  • delta i brannførebyggande informasjons- og motivasjonsverksemd
  • føre tilsyn i samsvar med HMS- og brannlovgivinga
  • delta i brannteknisk byggesakshandsaming

Branningeniøren samarbeider ofte med brannkonstablar.

Branningeniøren arbeider både med praktiske prosjekt ute på anlegg og med administrative oppgåver inne på kontor. 

Kvar arbeider branningeniører?

Som branningeniør kan du arbeide i ei førebyggande avdeling i brannvesenet eller som konsulent i private branntekniske konsulentfirma, byggetekniske firma, forsikringsselskap og i offshorebransjen.

Ein del brannsjefar har bakgrunn som branningeniørar.

Personlege eigenskapar

Som branningeniør må du vere interessert i realfag og tekniske løysingar. Du må kunne ta ansvar for store og små prosjekt og samarbeide med andre yrkesgrupper om å gjennomføre desse.

Utdanning

Branningeniøren har ofte ei treårig bachelorutdanning frå ein høgskole i faga brann- eller bygningsingeniør. Du kan òg ta anna relevant høgskoleutdanning eller brannteknisk utdanning på same nivået. Nokre går ingeniørhøgskole med eit påbyggingsår i brannvern og tryggleik. 

Kva jobbar branningeniørutdannede som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Bygningsingeniør
Heltid
Alle sektorer
16 583 personer
2 874 personer
13 709 personer
Ca 318 kr
Ca 299 kr
Ca 323 kr
51 500 kr
48 420 kr
52 330 kr
618 000 kr
581 040 kr
627 960 kr
Ca 318 kr
Ca 299 kr
Ca 323 kr
51 500 kr
48 420 kr
52 330 kr
618 000 kr
581 040 kr
627 960 kr
Ca 339 kr
Ca 316 kr
Ca 343 kr
54 860 kr
51 220 kr
55 620 kr
658 320 kr
614 640 kr
667 440 kr
Ca 339 kr
Ca 316 kr
Ca 343 kr
56 390 kr
51 890 kr
57 330 kr
676 680 kr
622 680 kr
687 960 kr
Bygningsingeniør
Deltid
Alle sektorer
1 727 personer
408 personer
1 319 personer
Ca 289 kr
Ca 286 kr
Ca 292 kr
46 870 kr
46 330 kr
47 270 kr
562 440 kr
555 960 kr
567 240 kr
Ca 289 kr
Ca 286 kr
Ca 292 kr
46 870 kr
46 330 kr
47 270 kr
562 440 kr
555 960 kr
567 240 kr
Ca 310 kr
Ca 293 kr
Ca 316 kr
50 250 kr
47 400 kr
51 200 kr
603 000 kr
568 800 kr
614 400 kr
Ca 310 kr
Ca 293 kr
Ca 316 kr
50 930 kr
47 610 kr
52 030 kr
611 160 kr
571 320 kr
624 360 kr
Bygningsingeniør
Heltid
Kommunal
2 889 personer
916 personer
1 973 personer
Ca 304 kr
Ca 298 kr
Ca 305 kr
49 170 kr
48 350 kr
49 480 kr
590 040 kr
580 200 kr
593 760 kr
Ca 304 kr
Ca 298 kr
Ca 305 kr
49 170 kr
48 350 kr
49 480 kr
590 040 kr
580 200 kr
593 760 kr
Ca 311 kr
Ca 308 kr
Ca 313 kr
50 450 kr
49 970 kr
50 680 kr
605 400 kr
599 640 kr
608 160 kr
Ca 311 kr
Ca 308 kr
Ca 313 kr
51 190 kr
50 370 kr
51 580 kr
614 280 kr
604 440 kr
618 960 kr
Bygningsingeniør
Deltid
Kommunal
472 personer
129 personer
343 personer
Ca 296 kr
Ca 294 kr
Ca 296 kr
48 000 kr
47 700 kr
48 000 kr
576 000 kr
572 400 kr
576 000 kr
Ca 296 kr
Ca 294 kr
Ca 296 kr
48 000 kr
47 700 kr
48 000 kr
576 000 kr
572 400 kr
576 000 kr
Ca 296 kr
Ca 291 kr
Ca 299 kr
48 020 kr
47 080 kr
48 400 kr
576 240 kr
564 960 kr
580 800 kr
Ca 296 kr
Ca 291 kr
Ca 299 kr
48 220 kr
47 160 kr
48 640 kr
578 640 kr
565 920 kr
583 680 kr
Bygningsingeniør
Heltid
Privat
11 391 personer
1 412 personer
9 979 personer
Ca 338 kr
Ca 319 kr
Ca 341 kr
54 830 kr
51 670 kr
55 220 kr
657 960 kr
620 040 kr
662 640 kr
Ca 338 kr
Ca 319 kr
Ca 341 kr
54 830 kr
51 670 kr
55 220 kr
657 960 kr
620 040 kr
662 640 kr
Ca 356 kr
Ca 338 kr
Ca 358 kr
57 620 kr
54 720 kr
58 020 kr
691 440 kr
656 640 kr
696 240 kr
Ca 356 kr
Ca 338 kr
Ca 358 kr
59 110 kr
55 450 kr
59 620 kr
709 320 kr
665 400 kr
715 440 kr
Bygningsingeniør
Deltid
Privat
1 080 personer
195 personer
885 personer
Ca 301 kr
Ca 312 kr
Ca 296 kr
48 710 kr
50 580 kr
47 900 kr
584 520 kr
606 960 kr
574 800 kr
Ca 301 kr
Ca 312 kr
Ca 296 kr
48 710 kr
50 580 kr
47 900 kr
584 520 kr
606 960 kr
574 800 kr
Ca 326 kr
Ca 319 kr
Ca 327 kr
52 770 kr
51 750 kr
53 010 kr
633 240 kr
621 000 kr
636 120 kr
Ca 326 kr
Ca 319 kr
Ca 327 kr
53 600 kr
51 860 kr
54 010 kr
643 200 kr
622 320 kr
648 120 kr
Bygningsingeniør
Heltid
Statlig
2 303 personer
546 personer
1 757 personer
Ca 274 kr
Ca 267 kr
Ca 278 kr
44 380 kr
43 280 kr
45 000 kr
532 560 kr
519 360 kr
540 000 kr
Ca 274 kr
Ca 267 kr
Ca 278 kr
44 820 kr
43 280 kr
45 860 kr
537 840 kr
519 360 kr
550 320 kr
Ca 289 kr
Ca 273 kr
Ca 293 kr
46 750 kr
44 260 kr
47 520 kr
561 000 kr
531 120 kr
570 240 kr
Ca 289 kr
Ca 273 kr
Ca 293 kr
49 470 kr
45 250 kr
50 780 kr
593 640 kr
543 000 kr
609 360 kr
Bygningsingeniør
Deltid
Statlig
175 personer
Ca 238 kr
Ca
Ca
38 600 kr
463 200 kr
Ca 238 kr
Ca
Ca
38 600 kr
463 200 kr
Ca 243 kr
Ca
Ca
39 330 kr
471 960 kr
Ca 243 kr
Ca
Ca
40 090 kr
481 080 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Los på losbåten.

Lós

Ein lós er ein navigatør som leier skip gjennom norske farvatn.

Sivilingeniørar på byggeplass.

Sivil­ingeniør

Sivil­ingeniøren har mastergrad i teknologi. Sivil­ingeniøren utviklar teknologiske løysingar og jobbar med forsking, undervising, prosjektarbeid og leiing.

Patolog titter inn i mikroskop.

Patolog

Ein patolog er ein lege som undersøker forandringar i organ, vev og celler.

Maskiningeniør i arbeid

Maskin­ingeniør

Ein maskin­ingeniør designar produkt, lagar produksjonsutstyr og styrer produksjonsprosessar.

Mannleg forskar dypper slangar i reagensglas.

Forskar

Forskaren arbeider systematisk og strukturert med å auke den gjeldande kunnskapen vår og å finne ny.

En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handlar om å skape liv og rørsle. Som animatør bør du vere kreativ og ha interesse for film og skodespel.

To politimenn står foran en politibil.

Politi

I politi- og påtalemyndigheita finst det ei rekkje yrkesvegar.

Yrkesdykker som jobber under vann

Dykkar

Ein yrkesdykkar ut­fører arbeid under vatn.

Professor underviser ein gruppe studentar.

Professor

Professoren arbeidar med forsking og med undervising og rettleiing av studentar.

Illustrasjonsbilde av optiker i arbeid.

Optikar

Optikarar undersøker syn og avdekker synsfeil hos menneske.

Illustrasjonsbilde av kvinne i arbeid på en byggeplass.

Ingeniør

Ingeniørar utviklar nye teknologiske løysingar og sikrar teknologiske system vi har i dag.

En astronom kikker på stjernene på nattehimmelen.

Astronom

Astronomar studerer objekt og fenomen i universet, som planetar, galaksar og stjerner.