Blomsterdekoratør velger ut blomster
Yrkesskildring

Blomster­dekoratør

favoritt ikon

Blomsterdekoratøren lagar blomsterprodukt til ulike arrangement og samkomer.

Som blomsterdekoratør lagar du blomsterarbeider til små og store samankomster og arrangement. For eksempel brudebukettar, kransar, bårebukettar og dekorasjonar. Ein vanleg arbeidsoppgåve vil òg vere å dekorere rom og lokale til seremoniar og høgtidar, både innan- og utandørs. 

Du må vere fagleg oppdatert på trendar, motar og design i faget, men òg på andre område. Som blomsterdekoratør må du vere ein kreativ og god handverkar med sans for estetikk. Du må ha god kjennskap til korleis levande plantematerial veks og skal stellast. Blomsterdekoratøren må vise respekt for natur og miljø i sitt arbeid, med omsyn til estetikk og økonomi. Du vil ofte måtte løyse arbeidsoppgåver på kort tid, så det er viktig å vere kreativ, løsningsorientert og effektiv i alle deler av arbeidet. 

Som blomsterdekoratør er du òg butikkarbeidar, og har tett kontakt med kundar og kollegaer. God kundekontakt og marknadsføring av fag og fagkunnskap er dermed svært viktig i det daglege arbeidet.

Kvar arbeider blomsterdekoratører?

Blomsterdekoratøren arbeider først og fremst i blomsterbutikkar, men kan òg arbeide for ulike tilskipingar og arrangement.

Personlege eigenskapar

Ein blomsterdekoratør er kreativ og har sans for form og farge. Du må vere serviceinnstilt og god på kundebehandling. Som blomsterdekoratør må du vere løysningsorientert og ha interesse for handverk, plantar og natur. Du må òg vere interessert i motar og trendar. 

Utdanning

Å bli blomsterdekoratør med fagbrev tar fire år. Først går du to år på videregående skole, deretter to år i praksis. 

Du som har fullført ett år på videregående, kan ta resten av blomsterdekoratørutdannelsen som fagskoleutdanning som voksen, på hel- eller deltid.

Alternativt kan opplæringen gjennomføres som fire års opplæring i bedrift.

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Etter- og vidareutdanning
Du kan ta meisterbrev i blomsterdekoratørfaget. Les meir om meisterutdanning

Det finst også fleire relevante studiar på fagskole. Oversikt over fagskoleutdanning 

Kva jobbar blomsterdekoratørutdannede som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Hva er de vanligste utdanningene for blomsterdekoratører?

Fast tilsette i Noreg med dette yrket har følgjande utdanningar:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Håndverker
Deltid
Alle sektorer
474 personer
469 personer
Ca 195 kr
Ca 195 kr
Ca
31 660 kr
31 660 kr
379 920 kr
379 920 kr
Ca 195 kr
Ca 195 kr
Ca
31 660 kr
31 660 kr
379 920 kr
379 920 kr
Ca 188 kr
Ca 189 kr
Ca
30 520 kr
30 550 kr
366 240 kr
366 600 kr
Ca 188 kr
Ca 189 kr
Ca
30 840 kr
30 870 kr
370 080 kr
370 440 kr
Håndverker
Heltid
Alle sektorer
415 personer
388 personer
Ca 198 kr
Ca 197 kr
Ca
32 000 kr
31 910 kr
384 000 kr
382 920 kr
Ca 198 kr
Ca 197 kr
Ca
32 000 kr
31 910 kr
384 000 kr
382 920 kr
Ca 189 kr
Ca 188 kr
Ca
30 640 kr
30 510 kr
367 680 kr
366 120 kr
Ca 189 kr
Ca 188 kr
Ca
31 120 kr
30 980 kr
373 440 kr
371 760 kr
Håndverker
Privat
886 personer
854 personer
Ca 197 kr
Ca 196 kr
Ca
31 840 kr
31 740 kr
382 080 kr
380 880 kr
Ca 197 kr
Ca 196 kr
Ca
31 840 kr
31 740 kr
382 080 kr
380 880 kr
Ca 189 kr
Ca 188 kr
Ca
30 570 kr
30 510 kr
366 840 kr
366 120 kr
Ca 189 kr
Ca 188 kr
Ca
30 980 kr
30 910 kr
371 760 kr
370 920 kr
Håndverker
Deltid
Privat
472 personer
467 personer
Ca 195 kr
Ca 195 kr
Ca
31 660 kr
31 660 kr
379 920 kr
379 920 kr
Ca 195 kr
Ca 195 kr
Ca
31 660 kr
31 660 kr
379 920 kr
379 920 kr
Ca 188 kr
Ca 189 kr
Ca
30 510 kr
30 540 kr
366 120 kr
366 480 kr
Ca 188 kr
Ca 189 kr
Ca
30 830 kr
30 860 kr
369 960 kr
370 320 kr
Håndverker
Heltid
Privat
414 personer
387 personer
Ca 198 kr
Ca 197 kr
Ca
32 000 kr
31 870 kr
384 000 kr
382 440 kr
Ca 198 kr
Ca 197 kr
Ca
32 000 kr
31 870 kr
384 000 kr
382 440 kr
Ca 189 kr
Ca 188 kr
Ca
30 620 kr
30 480 kr
367 440 kr
365 760 kr
Ca 189 kr
Ca 188 kr
Ca
31 090 kr
30 940 kr
373 080 kr
371 280 kr
Håndverker
Alle sektorer
889 personer
857 personer
Ca 197 kr
Ca 196 kr
Ca
31 850 kr
31 740 kr
382 200 kr
380 880 kr
Ca 197 kr
Ca 196 kr
Ca
31 850 kr
31 740 kr
382 200 kr
380 880 kr
Ca 189 kr
Ca 188 kr
Ca
30 590 kr
30 530 kr
367 080 kr
366 360 kr
Ca 189 kr
Ca 188 kr
Ca
31 000 kr
30 930 kr
372 000 kr
371 160 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken