× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.
Blikkenslager i arbeid
Yrkesskildring

Blikkenslager

favoritt ikon

Blikkenslageren er en håndverker som i hovedsak jobber med tynnplater og tynnplateprodukter i ulike metaller.

Blikkenslagere produserer, moderniserer og reparerer ventilasjon, fasade og tak på bygninger. Som blikkenslager må du kunne jobbe etter både nye og gamle teknikker, og med nye og gamle materialer.

Vanlige arbeidsoppgaver for blikkenslageren:

  • montere plater på tak og fasader til bygninger (taktekking)
  • reparere lekkasjer i tak og bygninger
  • montere stiger på private bygninger
  • lage og montere nedløpssystemer
  • produsere og montere ventilasjonsanlegg
  • gi service og reparere tak, fasader og ventilasjonsanlegg

Som blikkenslager jobber du noen ganger på verkstedet, hvor du for eksempel former plater til tak og fasade. Andre dager jobber du ute på kundenes bygg.

I dette yrket må du ha gode byggtekniske kunnskaper.

Hvor jobber denne yrkessgruppen?

Blikkenslageren kan jobbe i små eller store firma. De kan jobbe sammen med andre yrkesgrupper i firmaer som tilbyr totalløsninger for sine kunder. Noe av arbeidet kan gjøres i et verksted, og resten av arbeidet foregår på en byggeplass eller på en bolig.

Personlege eigenskapar

Som blikkenslager må du være presis og nøyaktig i arbeidet. Du må være løsningsorientert og like å jobbe med hendene. Yrket krever at du er serviceinnstilt og har gode samarbeidsevner.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Etter- og videreutdanning 

Du kan ta mesterbrev i faget. Les mer om mesterutdanningI tillegg er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

Hva jobber denne utdanningsgruppen som?

 

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Rørlegger eller VVS-montør
Heltid
Alle sektorer
15 138 personer
194 personer
14 944 personer
Ca 261 kr
Ca 235 kr
Ca 261 kr
42 250 kr
38 050 kr
42 290 kr
507 000 kr
456 600 kr
507 480 kr
Ca 261 kr
Ca 235 kr
Ca 261 kr
42 560 kr
38 230 kr
42 610 kr
510 720 kr
458 760 kr
511 320 kr
Ca 258 kr
Ca 222 kr
Ca 258 kr
41 750 kr
36 020 kr
41 830 kr
501 000 kr
432 240 kr
501 960 kr
Ca 258 kr
Ca 222 kr
Ca 258 kr
43 410 kr
37 350 kr
43 500 kr
520 920 kr
448 200 kr
522 000 kr
Rørlegger eller VVS-montør
Deltid
Alle sektorer
4 545 personer
4 455 personer
Ca 247 kr
Ca
Ca 247 kr
39 990 kr
40 040 kr
479 880 kr
480 480 kr
Ca 247 kr
Ca
Ca 247 kr
40 110 kr
40 160 kr
481 320 kr
481 920 kr
Ca 237 kr
Ca
Ca 238 kr
38 460 kr
38 540 kr
461 520 kr
462 480 kr
Ca 237 kr
Ca
Ca 238 kr
39 620 kr
39 710 kr
475 440 kr
476 520 kr
Rørlegger eller VVS-montør
Heltid
Kommunal
319 personer
311 personer
Ca 248 kr
Ca
Ca 248 kr
40 150 kr
40 180 kr
481 800 kr
482 160 kr
Ca 248 kr
Ca
Ca 248 kr
42 840 kr
42 910 kr
514 080 kr
514 920 kr
Ca 250 kr
Ca
Ca 250 kr
40 500 kr
40 570 kr
486 000 kr
486 840 kr
Ca 250 kr
Ca
Ca 250 kr
44 050 kr
44 190 kr
528 600 kr
530 280 kr
Rørlegger eller VVS-montør
Heltid
Privat
14 802 personer
186 personer
14 616 personer
Ca 261 kr
Ca 235 kr
Ca 262 kr
42 320 kr
38 050 kr
42 380 kr
507 840 kr
456 600 kr
508 560 kr
Ca 261 kr
Ca 235 kr
Ca 262 kr
42 610 kr
38 240 kr
42 680 kr
511 320 kr
458 880 kr
512 160 kr
Ca 258 kr
Ca 222 kr
Ca 258 kr
41 780 kr
35 930 kr
41 850 kr
501 360 kr
431 160 kr
502 200 kr
Ca 258 kr
Ca 222 kr
Ca 258 kr
43 400 kr
37 290 kr
43 470 kr
520 800 kr
447 480 kr
521 640 kr
Rørlegger eller VVS-montør
Deltid
Privat
4 514 personer
4 425 personer
Ca 247 kr
Ca
Ca 247 kr
39 980 kr
40 020 kr
479 760 kr
480 240 kr
Ca 247 kr
Ca
Ca 247 kr
40 100 kr
40 140 kr
481 200 kr
481 680 kr
Ca 237 kr
Ca
Ca 238 kr
38 440 kr
38 520 kr
461 280 kr
462 240 kr
Ca 237 kr
Ca
Ca 238 kr
39 600 kr
39 690 kr
475 200 kr
476 280 kr
Kopper- eller blikkenslager
Heltid
Alle sektorer
3 951 personer
3 874 personer
Ca 241 kr
Ca
Ca 242 kr
39 050 kr
39 180 kr
468 600 kr
470 160 kr
Ca 241 kr
Ca
Ca 242 kr
39 100 kr
39 230 kr
469 200 kr
470 760 kr
Ca 240 kr
Ca
Ca 241 kr
38 880 kr
39 050 kr
466 560 kr
468 600 kr
Ca 240 kr
Ca
Ca 241 kr
39 770 kr
39 950 kr
477 240 kr
479 400 kr
Kopper- eller blikkenslager
Deltid
Alle sektorer
905 personer
866 personer
Ca 220 kr
Ca
Ca 221 kr
35 720 kr
35 860 kr
428 640 kr
430 320 kr
Ca 220 kr
Ca
Ca 221 kr
35 720 kr
35 860 kr
428 640 kr
430 320 kr
Ca 214 kr
Ca
Ca 216 kr
34 630 kr
35 010 kr
415 560 kr
420 120 kr
Ca 214 kr
Ca
Ca 216 kr
35 130 kr
35 510 kr
421 560 kr
426 120 kr
Kopper- eller blikkenslager
Heltid
Privat
3 940 personer
3 864 personer
Ca 241 kr
Ca
Ca 242 kr
39 080 kr
39 180 kr
468 960 kr
470 160 kr
Ca 241 kr
Ca
Ca 242 kr
39 130 kr
39 230 kr
469 560 kr
470 760 kr
Ca 240 kr
Ca
Ca 241 kr
38 880 kr
39 060 kr
466 560 kr
468 720 kr
Ca 240 kr
Ca
Ca 241 kr
39 780 kr
39 960 kr
477 360 kr
479 520 kr
Kopper- eller blikkenslager
Deltid
Privat
902 personer
863 personer
Ca 220 kr
Ca
Ca 221 kr
35 720 kr
35 850 kr
428 640 kr
430 200 kr
Ca 220 kr
Ca
Ca 221 kr
35 720 kr
35 850 kr
428 640 kr
430 200 kr
Ca 214 kr
Ca
Ca 216 kr
34 610 kr
34 990 kr
415 320 kr
419 880 kr
Ca 214 kr
Ca
Ca 216 kr
35 110 kr
35 490 kr
421 320 kr
425 880 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

To tømrere på en byggeplass støtter en planke.

Tømrar

Tømrarar bygger trehus og andre tre­konstruksjonar.

Metallarbeider som er i arbeid med sveising

Sveisar

Ein sveisar fører metalliske materiale saman ved press eller ved hjelp av varme.

Platearbeider har ansvar for å vedlikehalde sveiseutstyr

Platearbeidar

Ein platearbeidar formar plater, røyr og profilar, og sett dette saman til større konstruksjonar.

En mann tapetserer en vegg

Målar

Ein målar held ved like, fargelegg, dekorerer og restaurerer innvendige og utvendige overflater i bygningar og konstruksjonar.

Murer i arbeid

Murar

Muraren bygger nytt murverk og restaurerer gammalt murverk.

Snekker som jobber med saging.

Snikkar

Snikkarar jobbar hovudsakleg med inventar i hus, til dømes møbel, kjøkken og trapper. 

Rørlegger

Røyrleggar

Ein røyrleggar tilpassar, monterer, installerer og reparerer sanitær- og varmeanlegg og andre røyranlegg.

Landskapsarkitekt tegner skisse

Landskapsarkitekt

Ein landskapsarkitekt planlegg omgjevnadene vi har rundt oss.

Industrirørlegger driller hull i vegg over et rør.

Industrirøyrleggar

Industrirøyrleggaren er ein fagarbeidar som monterer røyropplegg, og utførar sveising og platearbeid.

Ortopeditekniker scanner føtter som plages av «Conversesyken».

Ortopedi­teknikar

Ortopedi­teknikaren lagar og reparerer ortopediske hjelpemiddel.

Elektroingeniør

Elektro­ingeniør

Elektro­ingeniørar arbeider med forbetring av eksisterande teknologi og utvikling av nye teknologiske løysingar på mange område.

Illustrasjonsbilde av et designmøbel.

Møbeldesignar

Møbeldesignaren designar møblar og interiør.