× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.
Leger undersøker babyer og noterer ned helsetilstanden deres. Fotografert i St Mary´s Hospital, Lacor, Gulu, Uganda.
Yrkesskildring

Bistands­arbeider

favoritt ikon

Som bistandsarbeider bidrar du til at mennesker i områder rammet av krise, konflikter eller nød, får den hjelpen de har behov for.

En bistandsarbeider kan være knyttet til NORAD (Direktoratet for utviklingssamarbeid) eller tilsvarende organisasjoner i andre land, FN, eller lokale og internasjonale frivillige organisasjoner som arbeider i utviklingsland. 

Som bistandsarbeider bidrar du til at mennesker i områder rammet av krise, konflikter eller nød, får den hjelpen de har behov for.

En bistandsarbeider kan jobbe innen en rekke områder:

  • undervisning, miljø og helse
  • informasjonsarbeid og administrasjon
  • minerydding
  • landbruk
  • bygg og anlegg
  • industri, logistikk og håndverk
  • juridisk assistanse og rådgivning

Arbeidshverdagen vil variere etter hvor du jobber og hvilken type jobb du har. Som bistandsarbeider må du alltid være forberedt på å møte mennesker i akutt krise og nød, noe som kan være en stor psykisk påkjenning. Du må også være forberedt på lange og krevende, men varierte arbeidsdager.

Hvor jobber denne yrkessgruppen?

Jobben som bistandsarbeider foregår i stor grad i områder rammet av krise, konflikter eller nød. Personell rekrutteres av for eksempel NORAD, Utenriksdepartementet (UD), organisasjoner tilknyttet FN og andre private og offentlige organisasjoner i Norge og utland.

De største organisasjonene i Norge innen bistand og humanitært arbeid er Flyktninghjelpen, Kirkens Nødhjelp, Norsk Folkehjelp, Redd Barna og Røde Kors.

Personlege eigenskapar

En bistandsarbeider må være motivert, engasjert, dyktig på samarbeid og kommunikasjon, kreativ og tilpasningsdyktig. 

Som regel kreves gode språkkunnskaper, og ofte er det en fordel om du har vært aktiv i organisasjoner som jobber internasjonalt. Hovedspråkene innen bistandsmiljøet er engelsk, fransk, spansk, arabisk, russisk og swahili.

Utdanning

Bistandsarbeidere kan for eksempel være utdannet innen helse, pedagogikk, samfunnsfag, økonomi, ingeniørfag eller juss. Flere studiesteder tilbyr også egne utviklingsstudier.

Det kan ofte være lurt å kombinere en praktisk utdanning, som for eksempel ingeniør eller helsefag, med en påbygning i utviklingsstudier. 

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Etter- og videreutdanning
Internasjonalt utviklings- og bistandsarbeid er ofte utfordrende og i rask utvikling. Det er derfor ofte nødvendig å ta etter- og videreutdanning for å holde seg oppdatert. Dette kan skje enten ved studier eller interne kurs i organisasjoner.

Lønn

For dette yrket finnes det ikke tilgjengelig lønnsdata. Les mer om hvordan utdanning.no samler inn lønnsstatistikk

Andre yrker

Illustrasjonsbilde av Stortinget i Oslo.

Politikar

Politikarar jobbar mellom anna med fordeling av gode og plikter i samfunnet. Som politisk folkevald er du med på å gjennomføre den politikken du og ditt parti står for.

Mannlig forsker dypper slanger i reagensglass.

Forskar

Forskaren arbeider systematisk og strukturert med å auke den gjeldande kunnskapen vår og å finne ny.

En jente og en gutt snakker sammen ute på gata.

Sosiolog

Sosiologen har kunnskap om mennesket som individ og om mennesket som ein del av ei gruppe. Som sosiolog brukar du denne kunnskapen til å forstå korleis menneske fungerer.

Miljøterapeut i svømmebasseng med bruker

Miljø­terapeut

Miljø­terapeutar planlegg og legg til rette kvardagen for menneske som treng behandling, oppfølging eller tilsyn.

Flagg frå ulike land.

Ambassadør

Ambassadøren si hovudoppgåve er å ta vare på Noreg sine interesser i landet han eller ho er utsendt til.

Diplomatar på arbeid i FN.

Diplomat

Diplomatar arbeidar for å skape og halde oppe eit godt forhold mellom Noreg og landet ein er stasjonert i.

Lektor gir musikkundervisning.

Lektor

Ein lektor er ein lærar med mastergrad frå universitet eller høgskole.

Guide med følge på fjelltopp

Guide

Som guide leiar du omvisingar for reisande. Du har brei kunnskap om områda du skal guide i.

en kvinne i  snakker på en talerstol

Statsvitar

Som statsvitar har du kunnskap om korleis samfunn vert organisert og styrt politisk og av den politiske åtferda til samfunnsborgarane.

Musikkpedagog underviser elevene i å spille fiolin.

Musikk­pedagog

Musikk­pedagogen underviser i musikk. Som musikk­pedagog må du ha ei evne til å inspirere og til å formidle vidare kunnskap.

Geriater prater med eldre kvinne.

Geriatar

Som geriatar er du spesialist på sjukdommar hos eldre menneske.

Jordmor står smilende ved siden av mor og nyfødt barn.

Jordmor

Som jordmor hjelper du til under fødselen, og tar deg av mora og det nyfødde barnet. Jordmødrer ut­fører også svangerskaps­kontrollar og oppfølging i barseltida.