Barnehagelærar saman med barn.
Yrkesskildring

Barnehagelærar

favoritt ikon

Som barnehagelærar er du med på å skape eit trygt og omsorgsfullt miljø for barn gjennom leik, læring, omsorg og danning.


Barnehagen er ein arena for leik og læring. Ein dag i barnehagen består av både leik og pedagogiske aktivitetar.

Som barnehagelærar brukar du din faglege, pedagogiske og etiske kompetanse for å leggje til rette for at barnegruppa og det enkelte barnet er trygt. Du ser dei individuelle styrkane og behova hos barna, og sørger for at dei får oppleve kjensla av meistring. 

Du legg til rette for at barna møter utfordringar som kan bidra til ei allsidig utvikling hos dei, og du er bevisst på heile barnegruppas betydning for kvardagen til barna i barnehagen.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein barnehagelærar:

  • leie det daglege arbeidet med planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering av kvart einskilt barn og heile barnegruppa
  • leie det daglege arbeidet med å skape eit trygt og utviklande miljø for kvart einskilt barn og heile barnegruppa
  • leike og vere saman med barna
  • stimulere barns fantasiar og skapartrong gjennom ulike aktivitetar
  • ha det pedagogiske ansvaret på avdelinga eller i barnehagen
  • rettleie kollegaer og skape eit godt leike- og læringsmiljø

For å jobbe i barnehage må du legge fram tilfredsstillande politiattest. 

Yrket vart tidlegare kalla førskolelærar.

Kvar arbeider barnehagelærarar?

Har du barnehagelærarutdanning kan du både jobbe som barnehagelærar og som pedagogisk leiar i ein barnehage. Du kan også bli styrar i barnehagen, både i private og kommunale barnehagar. Somme arbeidar i skolefritidsordninga og andre barnerelaterte verksemder, som for eksempel innan barnevernet. 

Som barnehagelærar kan du ha rådgivande, administrative eller leiande stillingar innanfor kommunal og statleg verksemd. 

Personlege eigenskapar

Ein barnehagelærar må like å samarbeide med andre. Du må også ha mot til å ta dei vanskelege samtalane når situasjonen krev dette, noko som krev evne til å kommunisere og å vere tydeleg.

Du må ha evna til å kunne skape tillit, både hos barna, foresatte og kollegaer, og ha evna til å skape trivsel og godt samspel mellom barna.

 

Utdanning

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Etter- og vidareutdanning
Det finst mange moglegheiter til kompetanseheving og å etterutdanne seg i dette yrket, både for vidare arbeid i barnehagen og for anna arbeid. Viss du oppfyller dei aktuelle kompetanse- og tilsettingskrava, kan du undervise 1.–4. trinn i grunnskolen.

Kva jobbar barnehagelærarutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Hva er de vanligste utdanningene for barnehagelærarar?

Fast tilsette i Noreg med dette yrket har følgjande utdanningar:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Barnehagelærer
Statlig
114 personer
105 personer
Ca 252 kr
Ca 250 kr
Ca
40 830 kr
40 550 kr
489 960 kr
486 600 kr
Ca 252 kr
Ca 250 kr
Ca
41 020 kr
40 740 kr
492 240 kr
488 880 kr
Ca 242 kr
Ca 242 kr
Ca
39 200 kr
39 150 kr
470 400 kr
469 800 kr
Ca 242 kr
Ca 242 kr
Ca
39 580 kr
39 540 kr
474 960 kr
474 480 kr
Barnehagelærer
Privat
14 187 personer
12 686 personer
1 501 personer
Ca 238 kr
Ca 239 kr
Ca 228 kr
38 490 kr
38 760 kr
36 980 kr
461 880 kr
465 120 kr
443 760 kr
Ca 238 kr
Ca 239 kr
Ca 228 kr
38 490 kr
38 760 kr
36 980 kr
461 880 kr
465 120 kr
443 760 kr
Ca 239 kr
Ca 239 kr
Ca 234 kr
38 670 kr
38 770 kr
37 840 kr
464 040 kr
465 240 kr
454 080 kr
Ca 239 kr
Ca 239 kr
Ca 234 kr
38 830 kr
38 930 kr
38 000 kr
465 960 kr
467 160 kr
456 000 kr
Barnehagelærer
Deltid
Privat
3 042 personer
2 909 personer
133 personer
Ca 242 kr
Ca 243 kr
Ca 229 kr
39 260 kr
39 310 kr
37 040 kr
471 120 kr
471 720 kr
444 480 kr
Ca 242 kr
Ca 243 kr
Ca 229 kr
39 260 kr
39 310 kr
37 040 kr
471 120 kr
471 720 kr
444 480 kr
Ca 244 kr
Ca 244 kr
Ca 235 kr
39 540 kr
39 600 kr
38 040 kr
474 480 kr
475 200 kr
456 480 kr
Ca 244 kr
Ca 244 kr
Ca 235 kr
39 650 kr
39 710 kr
38 140 kr
475 800 kr
476 520 kr
457 680 kr
Barnehagelærer
Heltid
Privat
11 145 personer
9 777 personer
1 368 personer
Ca 237 kr
Ca 238 kr
Ca 228 kr
38 430 kr
38 480 kr
36 940 kr
461 160 kr
461 760 kr
443 280 kr
Ca 237 kr
Ca 238 kr
Ca 228 kr
38 460 kr
38 520 kr
36 950 kr
461 520 kr
462 240 kr
443 400 kr
Ca 238 kr
Ca 238 kr
Ca 234 kr
38 510 kr
38 600 kr
37 830 kr
462 120 kr
463 200 kr
453 960 kr
Ca 238 kr
Ca 238 kr
Ca 234 kr
38 680 kr
38 770 kr
37 990 kr
464 160 kr
465 240 kr
455 880 kr
Barnehagelærer
Kommunal
18 730 personer
17 351 personer
1 379 personer
Ca 248 kr
Ca 249 kr
Ca 243 kr
40 220 kr
40 310 kr
39 310 kr
482 640 kr
483 720 kr
471 720 kr
Ca 248 kr
Ca 249 kr
Ca 243 kr
40 270 kr
40 360 kr
39 310 kr
483 240 kr
484 320 kr
471 720 kr
Ca 246 kr
Ca 246 kr
Ca 243 kr
39 780 kr
39 810 kr
39 380 kr
477 360 kr
477 720 kr
472 560 kr
Ca 246 kr
Ca 246 kr
Ca 243 kr
39 950 kr
39 980 kr
39 520 kr
479 400 kr
479 760 kr
474 240 kr
Barnehagelærer
Deltid
Kommunal
3 467 personer
3 312 personer
155 personer
Ca 250 kr
Ca 250 kr
Ca 237 kr
40 480 kr
40 580 kr
38 320 kr
485 760 kr
486 960 kr
459 840 kr
Ca 250 kr
Ca 250 kr
Ca 237 kr
40 480 kr
40 580 kr
38 320 kr
485 760 kr
486 960 kr
459 840 kr
Ca 248 kr
Ca 249 kr
Ca 241 kr
40 230 kr
40 280 kr
39 030 kr
482 760 kr
483 360 kr
468 360 kr
Ca 248 kr
Ca 249 kr
Ca 241 kr
40 330 kr
40 380 kr
39 060 kr
483 960 kr
484 560 kr
468 720 kr
Barnehagelærer
Heltid
Kommunal
15 263 personer
14 039 personer
1 224 personer
Ca 248 kr
Ca 249 kr
Ca 243 kr
40 160 kr
40 260 kr
39 310 kr
481 920 kr
483 120 kr
471 720 kr
Ca 248 kr
Ca 249 kr
Ca 243 kr
40 230 kr
40 330 kr
39 310 kr
482 760 kr
483 960 kr
471 720 kr
Ca 245 kr
Ca 245 kr
Ca 243 kr
39 720 kr
39 750 kr
39 410 kr
476 640 kr
477 000 kr
472 920 kr
Ca 245 kr
Ca 245 kr
Ca 243 kr
39 890 kr
39 930 kr
39 560 kr
478 680 kr
479 160 kr
474 720 kr
Barnehagelærer
Deltid
Alle sektorer
6 526 personer
6 238 personer
288 personer
Ca 247 kr
Ca 248 kr
Ca 232 kr
40 090 kr
40 160 kr
37 630 kr
481 080 kr
481 920 kr
451 560 kr
Ca 247 kr
Ca 248 kr
Ca 232 kr
40 090 kr
40 160 kr
37 630 kr
481 080 kr
481 920 kr
451 560 kr
Ca 246 kr
Ca 247 kr
Ca 238 kr
39 890 kr
39 940 kr
38 550 kr
478 680 kr
479 280 kr
462 600 kr
Ca 246 kr
Ca 247 kr
Ca 238 kr
39 990 kr
40 050 kr
38 610 kr
479 880 kr
480 600 kr
463 320 kr
Barnehagelærer
Heltid
Alle sektorer
26 505 personer
23 904 personer
2 601 personer
Ca 242 kr
Ca 243 kr
Ca 236 kr
39 260 kr
39 330 kr
38 170 kr
471 120 kr
471 960 kr
458 040 kr
Ca 242 kr
Ca 243 kr
Ca 236 kr
39 320 kr
39 390 kr
38 170 kr
471 840 kr
472 680 kr
458 040 kr
Ca 242 kr
Ca 242 kr
Ca 238 kr
39 210 kr
39 280 kr
38 580 kr
470 520 kr
471 360 kr
462 960 kr
Ca 242 kr
Ca 242 kr
Ca 238 kr
39 380 kr
39 450 kr
38 740 kr
472 560 kr
473 400 kr
464 880 kr
Barnehagelærer
Alle sektorer
33 031 personer
30 142 personer
2 889 personer
Ca 243 kr
Ca 244 kr
Ca 235 kr
39 320 kr
39 460 kr
38 150 kr
471 840 kr
473 520 kr
457 800 kr
Ca 243 kr
Ca 244 kr
Ca 235 kr
39 350 kr
39 500 kr
38 150 kr
472 200 kr
474 000 kr
457 800 kr
Ca 243 kr
Ca 243 kr
Ca 238 kr
39 300 kr
39 370 kr
38 580 kr
471 600 kr
472 440 kr
462 960 kr
Ca 243 kr
Ca 243 kr
Ca 238 kr
39 460 kr
39 530 kr
38 730 kr
473 520 kr
474 360 kr
464 760 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Andre yrker

Lektor gir musikkundervisning.

Lektor

Ein lektor er ein lærar med mastergrad frå universitet eller høgskole.

Kvinnelig adjunkt som underviser i klasserom

Adjunkt

Adjunkt er ein lærar som arbeidar med barn, unge og vaksne i skolen.

Lærer i et klasserom.

Lærar

Ein lærar underviser born og vaksne i ulike fag.

Idrettstrener sekunderer svømmer i bassenget

Idrettstrenar

Ein idrettstrenar planlegg og legg til rette for trening og konkurranse.

Pedagog underviser voksne elever i klasserom

Pedagog

Ein pedagog er ein person som har studert pedagogikk, enten i lærar­utdanninga, barneverns­utdanninga eller som eige fag på universitetet.

Faglærer i musikk.

Faglærar

Ein faglærar er ein lærar og pedagog med spesiell kompetanse innanfor eit fagfelt.

Grunnskolelærer hjelper elev.

Grunnskolelærar

Ein grunnskolelærar arbeidar med elevar frå 1–10. klasse.

Spesialpedagog underviser barn.

Spesial­pedagog

Ein spesial­pedagog legg til rette for gode lærings- og oppvekstvilkår for personar som har særskilde læringsbehov.

Musikkpedagog underviser elevene i å spille fiolin.

Musikk­pedagog

Musikk­pedagogen underviser i musikk. Som musikk­pedagog må du ha ei evne til å inspirere og til å formidle vidare kunnskap.

En fotballtrener gir instrukser til en fotballspiller.

Fotballtrenar

Profesjonelle fotballtrenarar arbeider med å utvikle fotballspelarar og fotballag.

Logoped hjelper mann.

Logoped

Ein logoped hjelper menneske som av ulike grunnar har problem med å kommunisere.

Karriereveileder gir råd på tavle.

Karriererettleiar

Ein karriererettleiar hjelper menneske med å ta bevisste yrkes- og karriereval.