× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.
Badevakt står foran basseng
Yrkesskildring

Badevakt

favoritt ikon

Badevakten skal sørge for publikums sikkerhet i et bade- og svømmeanlegg, og må kunne grunnleggende livredning og førstehjelp.

En badevakt jobber med tilsyn og sikkerheten i badeanlegg, svømmehaller og badeland. Badevakten tar vannprøver av bassenget, overvåker lokalene, tar imot besøkende og sørger for at de badende trives i anlegget.

Vanlige arbeidsoppgaver for badevakten:

  • ha tilsyn med de badende og sørge for at det ikke oppstår farlige situasjoner 
  • vedlikeholde sikkerhets- og redningsutstyr, og sikre at dette er klart til bruk
  • håndtere ulykker og andre uønskede situasjoner 
  • utføre livredning og førstehjelp
  • rengjøre anlegg
  • tilrettelegge for arrangementer

En badevakt må ha grunnleggende datakunnskaper, og kjenne til begrensningene og svakhetene ved elektronisk overvåking av badeanlegg. Det er viktig at badevakten kjenner regelverket og kan følge interne rutiner, slik at sikkerheten i badeanlegget opprettholdes.

I større anlegg kombineres badevaktfunksjonen med andre arbeidsoppgaver, og kan bli kalt badevert.

Hvor jobber denne yrkessgruppen?

En badevakt jobber i badeanlegg, svømmehaller og ved utendørs bade- og svømmeanlegg.

Personlege eigenskapar

Å være badevakt er en fysisk krevende jobb og du må ha gode svømmeferdigheter. I tillegg må du kunne stupe og dykke. Du må være serviceinnstilt, glad i mennesker og ansvarsbevisst. Du må også ha evnen til raskt å få oversikt og kunne ta raske beslutninger. Som badevakt må du kunne beholde roen hvis en kritisk situasjon oppstår.

Utdanning

Hva er de vanligste utdanningene for denne yrkessgruppen?

 

Fast tilsette i Noreg med dette yrket har følgjande utdanningar:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Sikkerhetsarbeider
Heltid
Alle sektorer
957 personer
275 personer
682 personer
Ca 215 kr
Ca 219 kr
Ca 215 kr
34 910 kr
35 410 kr
34 790 kr
418 920 kr
424 920 kr
417 480 kr
Ca 215 kr
Ca 219 kr
Ca 215 kr
35 030 kr
35 410 kr
35 030 kr
420 360 kr
424 920 kr
420 360 kr
Ca 217 kr
Ca 215 kr
Ca 218 kr
35 120 kr
34 780 kr
35 250 kr
421 440 kr
417 360 kr
423 000 kr
Ca 217 kr
Ca 215 kr
Ca 218 kr
36 390 kr
35 530 kr
36 730 kr
436 680 kr
426 360 kr
440 760 kr
Sikkerhetsarbeider
Deltid
Alle sektorer
4 095 personer
1 635 personer
2 460 personer
Ca 188 kr
Ca 184 kr
Ca 192 kr
30 530 kr
29 830 kr
31 050 kr
366 360 kr
357 960 kr
372 600 kr
Ca 188 kr
Ca 184 kr
Ca 192 kr
30 530 kr
29 830 kr
31 050 kr
366 360 kr
357 960 kr
372 600 kr
Ca 193 kr
Ca 188 kr
Ca 196 kr
31 230 kr
30 480 kr
31 770 kr
374 760 kr
365 760 kr
381 240 kr
Ca 193 kr
Ca 188 kr
Ca 196 kr
31 540 kr
30 650 kr
32 170 kr
378 480 kr
367 800 kr
386 040 kr
Sikkerhetsarbeider
Heltid
Kommunal
324 personer
128 personer
196 personer
Ca 235 kr
Ca 231 kr
Ca 236 kr
38 030 kr
37 500 kr
38 300 kr
456 360 kr
450 000 kr
459 600 kr
Ca 235 kr
Ca 231 kr
Ca 236 kr
38 160 kr
37 540 kr
38 510 kr
457 920 kr
450 480 kr
462 120 kr
Ca 231 kr
Ca 227 kr
Ca 233 kr
37 400 kr
36 820 kr
37 780 kr
448 800 kr
441 840 kr
453 360 kr
Ca 231 kr
Ca 227 kr
Ca 233 kr
38 390 kr
37 600 kr
38 910 kr
460 680 kr
451 200 kr
466 920 kr
Sikkerhetsarbeider
Deltid
Kommunal
1 418 personer
778 personer
640 personer
Ca 193 kr
Ca 191 kr
Ca 196 kr
31 330 kr
30 970 kr
31 820 kr
375 960 kr
371 640 kr
381 840 kr
Ca 193 kr
Ca 191 kr
Ca 196 kr
31 330 kr
30 970 kr
31 820 kr
375 960 kr
371 640 kr
381 840 kr
Ca 202 kr
Ca 200 kr
Ca 205 kr
32 720 kr
32 340 kr
33 230 kr
392 640 kr
388 080 kr
398 760 kr
Ca 202 kr
Ca 200 kr
Ca 205 kr
32 910 kr
32 490 kr
33 470 kr
394 920 kr
389 880 kr
401 640 kr
Sikkerhetsarbeider
Heltid
Privat
616 personer
144 personer
472 personer
Ca 202 kr
Ca 202 kr
Ca 202 kr
32 670 kr
32 710 kr
32 670 kr
392 040 kr
392 520 kr
392 040 kr
Ca 202 kr
Ca 202 kr
Ca 202 kr
32 810 kr
32 710 kr
33 000 kr
393 720 kr
392 520 kr
396 000 kr
Ca 207 kr
Ca 202 kr
Ca 209 kr
33 600 kr
32 790 kr
33 850 kr
403 200 kr
393 480 kr
406 200 kr
Ca 207 kr
Ca 202 kr
Ca 209 kr
35 050 kr
33 520 kr
35 520 kr
420 600 kr
402 240 kr
426 240 kr
Sikkerhetsarbeider
Deltid
Privat
2 597 personer
842 personer
1 755 personer
Ca 185 kr
Ca 176 kr
Ca 190 kr
30 040 kr
28 440 kr
30 740 kr
360 480 kr
341 280 kr
368 880 kr
Ca 185 kr
Ca 176 kr
Ca 190 kr
30 040 kr
28 440 kr
30 740 kr
360 480 kr
341 280 kr
368 880 kr
Ca 186 kr
Ca 174 kr
Ca 192 kr
30 150 kr
28 260 kr
31 040 kr
361 800 kr
339 120 kr
372 480 kr
Ca 186 kr
Ca 174 kr
Ca 192 kr
30 540 kr
28 450 kr
31 520 kr
366 480 kr
341 400 kr
378 240 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

En fotballtrener gir instrukser til en fotballspiller.

Fotballtrenar

Profesjonelle fotballtrenarar arbeider med å utvikle fotballspelarar og fotballag.

Branningeniør sjekker brannvarslingssystem

Brann­ingeniør

Brann­ingeniørar arbeider med bygnings- og branntryggleik. Å gi råd og gjennomføre kontrollar er mellom dei viktigaste arbeidsoppgåvene.

Mannlig vekter foran dataskjerm som overvåker butikker

Vektar

Jobben til vektaren er å skape tryggleik gjennom å førebygge ulukker og lovbrot.

Los på losbåten.

Lós

Ein lós er ein navigatør som leier skip gjennom norske farvatn.

Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeidar

Som ambulansearbeidar arbeider du med akuttmedisin i ambulansetenesta.

Idrettstrener sekunderer svømmer i bassenget

Idrettstrenar

Ein idrettstrenar planlegg og legg til rette for trening og konkurranse.

To politimenn står foran en politibil.

Politi

I politi- og påtalemyndigheita finst det ei rekkje yrkesvegar.

Yrkesdykker som jobber under vann

Dykkar

Ein yrkesdykkar ut­fører arbeid under vatn.

Fotballspillere på banen

Fotballspelar

Som profesjonell fotballspelar er du tilsett i ein klubb, og arbeider som fotballspelar på heiltid.

Illustrasjonsbilde av tollere som kontrollerer eit skip.

Tollar

Som tollar kan du mellom anna arbeide med å kontrollere reisande og reisegods, eller køyretøy og båtar.

HMS-ingeniør inspiserer en bygning

HMS-­ingeniør

Som HMS-­ingeniør hjelper du til med å betre helsa, miljøet og sikkerheita på ein arbeidsplass.

Idrettskonsulent i snølek.

Idretts­konsulent

Ein idretts­konsulent legg til rette for idrett og fysiske aktivitetar i samfunnet.