× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.
To personer i fullt militærutstyr med kamuflasje
Yrkesskildring

Ansatt i Forsvaret

favoritt ikon

Du kan være ansatt både sivilt og militært i Forsvaret.

I Forsvaret er det mange jobbmuligheter. Forsvaret har personell på havet, i skogen, i lufta, på verksted, på kontor og på kjøkken.

Du kan være militært eller sivilt ansatt i Forsvaret. 

  • Militært ansatt
    Hvis du har bakgrunn fra Forsvaret, kan du bli militært ansatt som vervet, befal eller offiser. For å bli vervet, må du ha fullført førstegangstjeneste. Da kan du søke jobb som spesialist i en rekke yrker. Det kan være alt fra tekniker til matros, eller militærfaglige yrker som skarpskytter eller infanterist. Veien for å bli befal eller offiser starter med utdanning fra en av Forsvarets befals- eller krigsskoler. Her er det flere utdanninger å velge mellom. 
     
  • Sivilt ansatt
    Som sivilt ansatt kan du jobbe for eksempel som økonomjurist, samfunnsviter, IKT-personell, ingeniør eller innen HR og personell. Det stilles ingen krav til militær bakgrunn hvis du er sivilt ansatt. 

Hvor jobber denne yrkessgruppen?

Forsvaret har avdelinger fra Kristiansand i sør til Kirkenes i nord. Både militært og sivilt ansatte jobber i Forsvaret. Det er mulig å jobbe i både Norge og utlandet. 

Personlege eigenskapar

Hvilke personlige egenskaper som er ønskelig, vil variere avhengig av hvilken stilling du har. Felles for militære stillinger er at du bør være i god fysisk form. Du må være etisk bevisst, ha gode samarbeids- og lederegenskaper. 

Utdanning

Du må fullføre førstegangstjenesten for å bli vervet, befalsutdanning for å bli befal og krigsskoleutdanning for å bli yrkesoffiser. 

Les mer om utdanning i Forsvaret

Som sivilt ansatt i Forsvaret varierer utdanningen med hvilken stilling du har. Dette fungerer på samme måte som ved en hvilken som helst annen arbeidsplass.

Se oversikt over ledige stillinger i Forsvaret for mer informasjon. 

Opptakskrav

For vanlig førstegangstjeneste stilles det vanligvis ikke fysiske krav. På del to av sesjon får du en "militær helseprofil" som gir grunnlaget for hvilke tjenester du er medisinsk kvalifisert for. 

Skal du starte på en befals- eller offisersutdanning må du gjennomføre opptaksp​røver med minstekrav på ulike fysiske tester.

For å bli innkalt til Forsvaret må du være norsk statsborger. Forsvaret stiller dessuten strenge krav til vandel og rulleblad. Du må også sikkerhetsklareres for å kunne tjenestegjøre i Forsvaret.

Les mer om Forsvarets opptakskrav

Etter- og videreutdanning

I Forsvaret er det flere muligheter for etter- og videreutdanning som kvalifiserer til en rekke stillinger både i og utenfor Forsvaret. Dette kan være alt fra kurs og sertifikater til videreutdanninger, både sivilt og ved Forsvarets skoler.

Hva jobber denne utdanningsgruppen som?

 

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Offiser i militæret
Heltid
Alle sektorer
9 032 personer
974 personer
8 058 personer
Ca 365 kr
Ca 322 kr
Ca 371 kr
59 180 kr
52 090 kr
60 060 kr
710 160 kr
625 080 kr
720 720 kr
Ca 365 kr
Ca 322 kr
Ca 371 kr
60 080 kr
52 610 kr
61 030 kr
720 960 kr
631 320 kr
732 360 kr
Ca 395 kr
Ca 344 kr
Ca 401 kr
63 960 kr
55 710 kr
64 960 kr
767 520 kr
668 520 kr
779 520 kr
Ca 395 kr
Ca 344 kr
Ca 401 kr
66 070 kr
57 120 kr
67 150 kr
792 840 kr
685 440 kr
805 800 kr
Offiser i militæret
Heltid
Statlig
9 005 personer
965 personer
8 040 personer
Ca 366 kr
Ca 322 kr
Ca 371 kr
59 220 kr
52 240 kr
60 070 kr
710 640 kr
626 880 kr
720 840 kr
Ca 366 kr
Ca 322 kr
Ca 371 kr
60 120 kr
52 770 kr
61 040 kr
721 440 kr
633 240 kr
732 480 kr
Ca 395 kr
Ca 345 kr
Ca 401 kr
64 030 kr
55 880 kr
65 000 kr
768 360 kr
670 560 kr
780 000 kr
Ca 395 kr
Ca 345 kr
Ca 401 kr
66 140 kr
57 300 kr
67 190 kr
793 680 kr
687 600 kr
806 280 kr
Sersjant
Heltid
Alle sektorer
1 184 personer
221 personer
963 personer
Ca 267 kr
Ca 257 kr
Ca 271 kr
43 260 kr
41 580 kr
43 900 kr
519 120 kr
498 960 kr
526 800 kr
Ca 267 kr
Ca 257 kr
Ca 271 kr
43 700 kr
42 170 kr
44 320 kr
524 400 kr
506 040 kr
531 840 kr
Ca 289 kr
Ca 268 kr
Ca 294 kr
46 840 kr
43 340 kr
47 640 kr
562 080 kr
520 080 kr
571 680 kr
Ca 289 kr
Ca 268 kr
Ca 294 kr
47 890 kr
44 340 kr
48 700 kr
574 680 kr
532 080 kr
584 400 kr
Sersjant
Heltid
Statlig
1 174 personer
219 personer
955 personer
Ca 267 kr
Ca 257 kr
Ca 271 kr
43 260 kr
41 640 kr
43 870 kr
519 120 kr
499 680 kr
526 440 kr
Ca 267 kr
Ca 257 kr
Ca 271 kr
43 710 kr
42 230 kr
44 300 kr
524 520 kr
506 760 kr
531 600 kr
Ca 289 kr
Ca 268 kr
Ca 293 kr
46 780 kr
43 470 kr
47 540 kr
561 360 kr
521 640 kr
570 480 kr
Ca 289 kr
Ca 268 kr
Ca 293 kr
47 840 kr
44 470 kr
48 610 kr
574 080 kr
533 640 kr
583 320 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Maskinsjef står i hamna og snakker i en mobiltelefon.

Maskin­sjef

Som maskin­sjef er du teknisk sjef om bord på eit skip eller ein flyttbar rigg.

Mannlig vekter foran dataskjerm som overvåker butikker

Vektar

Jobben til vektaren er å skape tryggleik gjennom å førebygge ulukker og lovbrot.

En matros på en supplybåt.

Matros

Matrosar jobbar med vedlikehald, vakthald, lasting og lossing om bord på båtar.

To politimenn står foran en politibil.

Politi

I politi- og påtalemyndigheita finst det ei rekkje yrkesvegar.

Brannkonstabel slukker brann

Brannkonstabel

Som brannkonstabel sløkk du brannar, og driv med rednings- og tryggleiksarbeid i brannvesenet.

Illustrasjonsbilde av Stortinget i Oslo.

Politikar

Politikarar jobbar mellom anna med fordeling av gode og plikter i samfunnet. Som politisk folkevald er du med på å gjennomføre den politikken du og ditt parti står for.

Illustrasjonsbilde av tollere som kontrollerer eit skip.

Tollar

Som tollar kan du mellom anna arbeide med å kontrollere reisande og reisegods, eller køyretøy og båtar.

Fengselsbetjent på jobb i et fengsel.

Fengselsbetjent

Som fengselsbetjent har du ansvaret for å følge opp, rettleie og motivere menneske som sonar ei fengselsstraff.

Helikopterpilot gjør klar til avgang

Pilot

Ein pi­lot fø­rer eit fly el­ler eit he­li­kop­ter og kan ar­bei­de både i sivil luft­fart og i Forsvaret.

Kaptein ser på horisonten i kikkert

Kaptein

Ein kaptein er leiaren på eit skip. Han har ansvaret for navigasjonen, sikkerheita og fartøyet.

Jurist i diskusjon med kollega.

Jurist

Juristar gir råd og rettleiing om juridiske problemstillingar.

Los på losbåten.

Lós

Ein lós er ein navigatør som leier skip gjennom norske farvatn.