× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.
Illustrasjonsbilde av aluminiumsrør.
Yrkesskildring

Aluminiums­konstruktør

favoritt ikon

En aluminiumskonstruktør jobber med oppgaver relatert til aluminiumsplater og aluminiumsrør.

Som aluminiumskonstruktør former og sammenføyer du plater, rør og profiler av aluminium og andre lettmetallegeringer til større komponenter og konstruksjoner. Arbeid med fasadeelementer og glassmontering er også en del av faget.

Vanlige arbeidsoppgaver for en aluminiumskonstruktør:

  • arbeide etter arbeidsinstruksjoner, arbeidstegninger og sveiseprosedyrer
  • håndtere materialer, hjelpestoffer og verktøy for materialbearbeiding
  • bearbeide aluminiumsplater på platebearbeidingsmaskiner
  • isolere aluminiumskonstruksjoner
  • bearbeide, tilpasse og montere glass i vinduer og dører

Hvor jobber denne yrkessgruppen?

En aluminiumskonstruktør jobber i skipsindustrien, offshorenæringen og innenfor landbasert industri.

Personlege eigenskapar

Du må være interessert i teknologi og ha gode tekniske ferdigheter. Du må kunne jobbe selvstendig innenfor gitte rammer og være systematisk og nøyaktig. En aluminiumskonstruktør bør også ha gode datakunnskaper.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Etter- og videreutdanning

Med treårig universitet- eller høyskoleutdanning kan du bli ingeniør med bachelorgrad. For høyskolestudier trenger du generell studiekompetanse, men en del skoler tilbyr muligheten til inntak uten studiekompetanse, blant annet gjennom y-veien eller forkurs.

Hva jobber denne utdanningsgruppen som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Kontrolloperatør i metallproduksjon
Heltid
Alle sektorer
198 personer
187 personer
Ca 283 kr
Ca
Ca 286 kr
45 920 kr
46 370 kr
551 040 kr
556 440 kr
Ca 283 kr
Ca
Ca 286 kr
46 710 kr
47 240 kr
560 520 kr
566 880 kr
Ca 293 kr
Ca
Ca 296 kr
47 540 kr
47 880 kr
570 480 kr
574 560 kr
Ca 293 kr
Ca
Ca 296 kr
50 970 kr
51 400 kr
611 640 kr
616 800 kr
Kontrolloperatør i metallproduksjon
Heltid
Privat
198 personer
187 personer
Ca 283 kr
Ca
Ca 286 kr
45 920 kr
46 370 kr
551 040 kr
556 440 kr
Ca 283 kr
Ca
Ca 286 kr
46 710 kr
47 240 kr
560 520 kr
566 880 kr
Ca 293 kr
Ca
Ca 296 kr
47 540 kr
47 880 kr
570 480 kr
574 560 kr
Ca 293 kr
Ca
Ca 296 kr
50 970 kr
51 400 kr
611 640 kr
616 800 kr
Platearbeider
Heltid
Alle sektorer
4 277 personer
4 217 personer
Ca 235 kr
Ca
Ca 235 kr
37 990 kr
37 990 kr
455 880 kr
455 880 kr
Ca 235 kr
Ca
Ca 235 kr
39 310 kr
39 310 kr
471 720 kr
471 720 kr
Ca 236 kr
Ca
Ca 236 kr
38 290 kr
38 310 kr
459 480 kr
459 720 kr
Ca 236 kr
Ca
Ca 236 kr
41 520 kr
41 550 kr
498 240 kr
498 600 kr
Platearbeider
Deltid
Alle sektorer
1 546 personer
1 515 personer
Ca 220 kr
Ca
Ca 221 kr
35 720 kr
35 830 kr
428 640 kr
429 960 kr
Ca 220 kr
Ca
Ca 221 kr
36 690 kr
36 840 kr
440 280 kr
442 080 kr
Ca 227 kr
Ca
Ca 228 kr
36 800 kr
36 950 kr
441 600 kr
443 400 kr
Ca 227 kr
Ca
Ca 228 kr
40 050 kr
40 240 kr
480 600 kr
482 880 kr
Platearbeider
Heltid
Privat
4 262 personer
4 202 personer
Ca 235 kr
Ca
Ca 235 kr
37 990 kr
37 990 kr
455 880 kr
455 880 kr
Ca 235 kr
Ca
Ca 235 kr
39 310 kr
39 330 kr
471 720 kr
471 960 kr
Ca 236 kr
Ca
Ca 236 kr
38 300 kr
38 310 kr
459 600 kr
459 720 kr
Ca 236 kr
Ca
Ca 236 kr
41 540 kr
41 560 kr
498 480 kr
498 720 kr
Platearbeider
Deltid
Privat
1 546 personer
1 515 personer
Ca 220 kr
Ca
Ca 221 kr
35 720 kr
35 830 kr
428 640 kr
429 960 kr
Ca 220 kr
Ca
Ca 221 kr
36 690 kr
36 840 kr
440 280 kr
442 080 kr
Ca 227 kr
Ca
Ca 228 kr
36 800 kr
36 950 kr
441 600 kr
443 400 kr
Ca 227 kr
Ca
Ca 228 kr
40 050 kr
40 240 kr
480 600 kr
482 880 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Metallarbeider som er i arbeid med sveising

Sveisar

Ein sveisar fører metalliske materiale saman ved press eller ved hjelp av varme.

Platearbeider har ansvar for å vedlikehalde sveiseutstyr

Platearbeidar

Ein platearbeidar formar plater, røyr og profilar, og sett dette saman til større konstruksjonar.

Industrirørlegger driller hull i vegg over et rør.

Industrirøyrleggar

Industrirøyrleggaren er ein fagarbeidar som monterer røyropplegg, og utførar sveising og platearbeid.

Elektrofagarbeider i arbeid.

Elektro­fagarbeidar

Elektro­fagarbeidaren har kompetanse innan ei rekke elektro­faglege område, mellom anna data- og elektronikksystem, elenergisystem og automatiseringssystem.

Elektroingeniør

Elektro­ingeniør

Elektro­ingeniørar arbeider med forbetring av eksisterande teknologi og utvikling av nye teknologiske løysingar på mange område.

Teknisk teiknar bruker dataverktøy i jobb

Teknisk teiknar

Ein teknisk teiknar lagar arbeidsteikningar for blant anna bygg, maskiner og anleggsprosjekt.

Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologar jobbar med dyre- og planteliv, og arbeider både ute i felten og på laboratorium.

Mikrobiolog i laboratoriet

Mikrobiolog

Mikrobiologar studerer levande organismar slik som bakteriar, sopp, virus og amøbar.

Rørlegger

Røyrleggar

Ein røyrleggar tilpassar, monterer, installerer og reparerer sanitær- og varmeanlegg og andre røyranlegg.

Havbunnsinstallatør jobbar med stor hydraulisk installasjon

Brønn­operatør havbotnsinstallasjonar

Ein brønn­operatør i havbotnsinstallasjonar installerer og betener undervassutstyr.

Landmåler med måleinstrument.

Landmålar

Ein landmålar måler opp og markerer grenser i terrenget.

Byggingeniør sjekkar arkitekttegninger.

Bygg­ingeniør

Bygg­ingeniøren førebur, planlegg og gjennom­fører byggeprosjekt. Ofte er bygg­ingeniøren leiaren på ein byggeplass.