Advokatsekretær på kontoret.
Yrkesskildring

Advokat­sekretær

favoritt ikon

Ein advokatsekretær sørger for at advokatkontoret fungerer på ein effektiv måte.

Som advokatsekretær har du spesialisert deg til å jobbe med advokatar og juristar.

Advokatsekretæren har gode kunnskapar om lover og forskrifter, og legg til rette for det daglege arbeidet på eit advokatkontor.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein advokatsekretær:

  • tekstbehandling og rekneskap
  • ta imot og svare på førespurnader frå klientar
  • økonomistyring og kontorrutinar

Det er viktig å beherske framandspråk, spesielt engelsk. God kommunikasjon, både munnleg og skriftleg, er ein viktig del av jobben.

Kvar arbeider advokatsekretærar?

Som advokatsekretær jobbar du på advokatkontor, i næringslivsføretak, eller på kontor innanfor offentleg forvaltning som stat, kommune og fylkeskommune. Advokatsekretærutdanning opnar også for ulike oppgåver innanfor politiet og domstolane.

Personlege eigenskapar

Som advokatsekretær jobbar du med menneske, og diskresjon er viktig. Du må vere rask og nøyaktig, og du må til ei kvar tid ha oversikt. God skriftleg og munnleg framstillingsevne er ein føresetnad for å vere advokatsekretær.

Utdanning

Det er mogleg å ta utdanning som advokatsekretær i vidaregåande opplæring og på fagskole.

Etter- og vidareutdanning

Dersom du allereie er utdanna advokatsekretær, kan du vidareutdanne deg til advokatassistent ved å ta 1,5 år med vidareutdanning. 

Kva jobbar sekretærutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Hva er de vanligste utdanningene for advokatsekretærar?

Fast tilsette i Noreg med dette yrket har følgjande utdanningar:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Advokatsekretær
Heltid
Alle sektorer
607 personer
582 personer
Ca 266 kr
Ca 265 kr
Ca
43 080 kr
42 920 kr
516 960 kr
515 040 kr
Ca 266 kr
Ca 265 kr
Ca
43 080 kr
42 920 kr
516 960 kr
515 040 kr
Ca 273 kr
Ca 271 kr
Ca
44 190 kr
43 900 kr
530 280 kr
526 800 kr
Ca 273 kr
Ca 271 kr
Ca
45 200 kr
44 940 kr
542 400 kr
539 280 kr
Advokatsekretær
Deltid
Alle sektorer
342 personer
320 personer
Ca 243 kr
Ca 243 kr
Ca
39 380 kr
39 380 kr
472 560 kr
472 560 kr
Ca 243 kr
Ca 243 kr
Ca
39 380 kr
39 380 kr
472 560 kr
472 560 kr
Ca 246 kr
Ca 247 kr
Ca
39 820 kr
39 940 kr
477 840 kr
479 280 kr
Ca 246 kr
Ca 247 kr
Ca
39 910 kr
40 030 kr
478 920 kr
480 360 kr
Advokatsekretær
Heltid
Privat
607 personer
582 personer
Ca 266 kr
Ca 265 kr
Ca
43 080 kr
42 920 kr
516 960 kr
515 040 kr
Ca 266 kr
Ca 265 kr
Ca
43 080 kr
42 920 kr
516 960 kr
515 040 kr
Ca 273 kr
Ca 271 kr
Ca
44 190 kr
43 900 kr
530 280 kr
526 800 kr
Ca 273 kr
Ca 271 kr
Ca
45 200 kr
44 940 kr
542 400 kr
539 280 kr
Advokatsekretær
Deltid
Privat
341 personer
319 personer
Ca 242 kr
Ca 243 kr
Ca
39 220 kr
39 380 kr
470 640 kr
472 560 kr
Ca 242 kr
Ca 243 kr
Ca
39 220 kr
39 380 kr
470 640 kr
472 560 kr
Ca 245 kr
Ca 246 kr
Ca
39 760 kr
39 870 kr
477 120 kr
478 440 kr
Ca 245 kr
Ca 246 kr
Ca
39 850 kr
39 960 kr
478 200 kr
479 520 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Jurist i diskusjon med kollega.

Jurist

Juristar gir råd og rettleiing om juridiske problemstillingar.

Tannlege polerer tennene til en pasient, mens en tannhelsesekretær holder et beger med slipepasta som brukes i poleringen.

Tannhelse­sekretær

Tannhelse­sekretæren assisterer tannlegen, og har hovudansvaret for hygiene og smittevern på tannklinikken.

Regnskapsfører sitter med en kalkulator i den ene hånden og ei penn i den andre, og noterer på et ark.

Rekneskapsførar

Ein rekneskapsførar si viktigaste oppgåve er å hjelpe bedrifter med rekneskapen.

Økonomisjef

Økonomi­sjef

Økonomi­sjefen har ansvaret for økonomien i ei bedrift.

Brannkonstabel slukker brann

Brannkonstabel

Som brannkonstabel sløkk du brannar, og driv med rednings- og tryggleiksarbeid i brannvesenet.

Sekretær

Sekretær

Sekretæren svarer på telefonar og e-postar, ut­fører saksbehandling og andre administrative oppgåver.

Landmåler med måleinstrument.

Landmålar

Ein landmålar måler opp og markerer grenser i terrenget.

Forsikringsrådgiver snakker med kunde.

Forsikringsrådgivar

Hovudoppgåva til forsikringsrådgivarar er å tilby og gi råd til kundar om kva typar forsikring dei treng.

Illustrasjonsbilde av tollere som kontrollerer eit skip.

Tollar

Som tollar kan du mellom anna arbeide med å kontrollere reisande og reisegods, eller køyretøy og båtar.

Rådgiver i offentlig sektor holder presentasjon.

Rådgivar i offentleg sektor

Rådgivar er ein av dei vanlegaste titlane for offentleg tilsette i Noreg.

Politibetjent med politihund

Politibetjent

Politibetjentar gjer samfunnet trygt, og kan arbeide med alt frå patruljering og ordensteneste til etterforsking.

Fengselsbetjent på jobb i et fengsel.

Fengselsbetjent

Som fengselsbetjent har du ansvaret for å følge opp, rettleie og motivere menneske som sonar ei fengselsstraff.