Få gratis karriereveiledning på Karriereveiledning.no

Nøkkelinformasjon

Lærested

Studiested

NTNU VIDERE Trondheim

Nivå

Lavere nivå

Studiepoeng

10.00

Søknadsfrist

15. april

Om studiet

Kurset skal gjøre deg som praksisveileder bedre rustet til å veilede både studenter og profesjonsutøvere (under videreutdanning) i praksisfeltet.


Kurset gir økt teoretisk innsikt i modeller og metoder innen praksisveiledning samt trening i praktiske veiledningsferdigheter. Praksisveileders rolle, funksjon og ansvar vil være i fokus både i teori og gjennom praktiske øvelser.

Kurset går over to semester og kan kombineres med arbeid. Kurset er på masternivå.

Faglig innhold

Praksisveiledning

  • Veiledning, læring, veiledningsprosesser
  • Veiledningsmodeller, strategier, metoder

Praksisveileders rolle og funksjon

  •    Én til én veiledning
  •    Gruppeveiledning
  •    Kunnskapsbasert veiledning
  •    IKT-støttet veiledning
  •    Etiske aspekter; Maktaspektet – asymmetri - symmetri og Ansvar for kommunikasjon og relasjon
  •    Rammer i praksisveiledning 
  •    Vurdering; Formativ og summativ vurdering og Skikkethet

Undervisningsopplegg

samnet

Opptakskrav

Minimum bachelorgrad innen helse- og sosialfag. Minimum ett års klinisk erfaring.

Følgende dokumentasjon må lastes opp samtidig med at du søker, eller senest innen søknadsfristens utløp:

Fullstendig vitnemål fra grunnutdanning (bachelorgrad) i sykepleie eller andre grunnutdanninger innen helse- og sosialfag Tjenestebevis som dokumenterer hvor du er ansatt når du søker. Praksisattester som viser stillingskategori, omfang og varighet av praksis. Dokumentasjon på eventuell fullført og bestått videreutdanning utover det grunnleggende opptakskravet, samt attester som dokumenterer praksis utover det første året, må også lastes opp dersom det skal vurderes i opptaket.

Anbefalt forhåndskunnskap

Erfaring med praksisveiledning.