× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Videreutdanning i praksisveiledning av studenter/profesjonsutøvere i helse- og sosialtjenesten favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Lågare nivå

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

10

Kostnader

0

Om studiet

Kurset skal gjøre deg som praksisveileder bedre rustet til å
veilede både studenter og profesjonsutøvere (under
videreutdanning) i praksisfeltet.

Kurset gir økt teoretisk innsikt i modeller og metoder innen
praksisveiledning samt trening i praktiske
veiledningsferdigheter. Praksisveileders rolle, funksjon og
ansvar vil være i fokus både i teori og gjennom praktiske
øvelser.

Kurset går over to semester og kan kombineres med arbeid.
Kurset er på masternivå.

Faglig innhold

Praksisveiledning

 • Veiledning, læring, veiledningsprosesser
 • Veiledningsmodeller, strategier, metoder

Praksisveileders rolle og funksjon

 •    Én til én veiledning
 •    Gruppeveiledning
 •    Kunnskapsbasert veiledning
 •    IKT-støttet veiledning
 •    Etiske aspekter; Maktaspektet – asymmetri -
  symmetri og Ansvar for kommunikasjon og relasjon
 •    Rammer i praksisveiledning 
 •    Vurdering; Formativ og summativ vurdering
  og Skikkethet

Opptakskrav

<p><strong>Minimum bachelorgrad innen helse- og sosialfag.
Minimum ett års klinisk erfaring.</strong></p>


<p>Følgende dokumentasjon må lastes opp samtidig med at du søker, eller senest innen søknadsfristens utløp:
</p> Fullstendig vitnemål fra grunnutdanning (bachelorgrad) i sykepleie eller andre grunnutdanninger innen helse-
og sosialfag</p>
Tjenestebevis som dokumenterer hvor du er ansatt når du søker.</p>
Praksisattester som viser stillingskategori, omfang og varighet av praksis. </p>
Dokumentasjon på eventuell fullført og bestått videreutdanning utover det grunnleggende opptakskravet, samt attester som dokumenterer praksis utover det første året, må også lastes opp dersom det skal vurderes i opptaket.