× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Utdanningsvalg 1: Selvinnsikt og valgkompetanse for livslang karrierelæring favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Lågare nivå

Studiepoeng

7.5

Kostnader

12 500

Om studiet

Dette kurset kan inngå i studiet Utdanningsvalg (30
studiepoeng) som er på masternivå og gir
undervisningskompetanse i faget utdanningsvalg på
ungdomsskolen (8.-10. trinn).

Emnet bygger på en antakelse om at karriere er et livslangt
prosjekt som handler om bevisstgjøring om hvem man er og
ønsker å være. Valgkompetanse regnes som en nøkkel til å
kunne håndtere stadig nye små og store valgsituasjoner
knyttet til ulike overganger gjennom livsløpet. Gjennom emnet
vil kandidatene tilegne seg kompetanse i å legge til rette
for at eleven kan få økt selvinnsikt og bevissthet omkring
egne interesser, ressurser, verdier, preferanser og
muligheter, for dermed å bli bedre i stand til å utvikle
valgkompetanse. I sammenheng med dette ses læreren som en
veileder og tilrettelegger, såvel som underviser, og det
fordres dermed at kandidaten også tilegner seg kompetanse
knyttet til grunnleggende veiledningsferdigheter.

Læringsformer og aktiviteter
Undervisningen er fordelt på to samlinger. Disse er
organisert i en kombinasjon av dialogbaserte forelesninger,
erfaringsdeling og diskusjoner i større og mindre grupper,
samt praktisk utprøving, observasjon og tilbakemelding.

Opptakskrav

Godkjent lærerutdanning.<p>

<p>Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut.</p>

<a href="https://www.ntnu.no/videre/dokumentasjon">Les mer om krav til dokumentasjon her</a><p>

Det tas forbehold om tilstrekkelig antall søkere til kurset. Hvis det er flere søkere enn antall plasser, prioriteres du etter datoen som du har registrert din søknad ved NTNU ("først til mølla"-prinsippet).