× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Testteoretisk kompetanse favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Lågare nivå

Studiepoeng

15

Kostnader

25 000

Om studiet

Dette kurset gir deg økt innsikt i administrering og tolkning
av evnetester, samt økt psykrometrisk kompetanse med tanke på
administrasjon og tolkning av tester generelt. Du vil etter
ferdigstilt kurs være kvalifisert for selvstendig innkjøp,
administrering og tolkning av Wechsler testene: WISC og WPPSI
i en utdanningskontekst. 

Høsten 2019 holdes kurset i Trondheim

Kurset gir en innføring i ulike evnetester, generell test
kompetanse, tolkningsteori, utviklingspsykologiske
perspektiver i bruk av tester, samt etiske implikasjoner i
forhold psykrometrisk arbeid.


Kurset er et frittstående videreutdanningstilbud
for ansatte i PPT og inngår ikke i mastergraden. For
nærmere informasjon ta kontakt med
fagansvarlig.

Kurset vil gi deg kunnskaper og ferdigheter
i:

 • Ulike evnetester - Man vil lære utgangspunktet for
  evnetestene og hvordan nyere versjoner knyttes opp mot
  moderne intelligensteori. Man vil videre lære utgangspunktet
  for aggregering og refortolkning av skårer, samt normering og
  validering av Wechsler testene.
 • Generell testkompetanse som tar for seg hvordan en test
  er konstruert og hvilke krav som stilles, særlig når det
  gjelder psykometriske egenskaper. Man vil lære å vurdere
  skårenes holdbarhet og definere forskjellen mellom ipsativ og
  normativ tolkning
 • Tolkningsteori som har en målsetting om at studentene
  skal forstå hvordan man utleder slutninger basert på
  testskårer og at de skal kunne rapportere resultater. Man har
  videre en målsetting om at studenten skal forstå sammenhengen
  mellom testskårer og utarbeidelse av tiltak.
 • Sammenhengen mellom utviklingspsykologi, herunder
  kognitiv utvikling og generell psykologisk utvikling relatert
  til testing av barn. Man skal etter ferdigstilt kurs kunne
  reflektere og se betydningen av utviklingspsykologiske
  perspektiver bruk av
  tester.  
 • Kurset vil bidra til at du utvikler et etisk
  refleksjonsnivå som gjør at du agerer profesjonelt i
  tilknytning til bruk av testene. 

Undervisning:

Samlingene vil bestå av forelesninger og gruppedrøftinger
knyttet til utarbeidelse av testrapporter.

Arbeidskrav:
Tre testrapporter utarbeides i tilknytning til
Wechlerbatteriet (fortrinnsvis Wisc og Wppsi)  i en
opplæringskontekst før, mellom og på samlingene.  

Veiledning:
Veiledning vil bli gitt på samlingene i tilknytning til
arbeidskravene. 

Forelesere:

 • Dag Øyvind Engen Nilsen  -
   Psykologspesialist 
 • Anne Sofie Samuelsen  -  Førstelektor Institutt
  for pedagogikk og livslang læring

Opptakskrav

- Ansettelse i PPT eller tilsvarende tjenester, med minimum 2 års praksis, og<br>
- Mastergrad i pedagogisk og/eller psykologisk fag eller tilsvarende.<br><br>

Dokumentasjon lastes opp når du søker, du kan laste opp dokumentasjon fram til søknadsfristen går ut. <br/>
<a href="https://www.ntnu.no/videre/dokumentasjon">Les mer om krav til dokumentasjon her</a>