× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Take Credit Del 2 favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Lågare nivå

Studiepoeng

30

Kostnader

18 000

Om studiet

Take Credit! Del 2 går over to semester. Du kan ta Take Credit! Del 1 og Del 2 hver for seg eller samtidig.

 

Emnekode

Kurs

Studiepoeng

ENG6020

Språkvitenskap og språktilegnelse (høst)

7,5

ENG6024

Litteratur og kultur i klasserommet (høst)

7,5

ENG6022

Tverrfaglig emne med kulturforståelse (vår)

7,5

ENG6023

Global engelsk (vår)

7,5

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller relevant realkompetanse.