× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Take Credit Del 1 favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Lågare nivå

Søknadsfrist

15. juni 2019

Studiepoeng

30

Kostnader

18 000

Om studiet

Take Credit! Del 1 går over to semester. Du kan ta Take
Credit! Del 1 og Del 2 hver for seg eller samtidig.

Studiet gir en grundig innføring i engelsk språk, litteratur
og kultur. Det retter seg primært mot dem som underviser i
eller ønsker å undervise i engelsk på trinn 8 til 13 og som
har færre enn 60 studiepoeng i faget, men er også åpent for
andre. Engelsk som språk og statusen til engelsk er i stadig
endring, og et sentralt fokus i studiet er å jobbe med ulike
måter å studere engelsk språk og språkbruk, litterære
tekster, og kulturelle og politiske fenomener. Særlig fokus
er det på ulike tilnærminger til tekst, både i form av ulike
typer lesninger og gjennom skriving på engelsk i ulike
sjangre og formater, også i en klasseromskontekst. Refleksjon
over egen læring er en også en viktig del av studiet.
Vurderingsarbeidet i studiet skal gi deltakerne modeller for
eget arbeid med elever.

Studieplan Del 1 (30 studiepoeng):

Emnekode

Kurs

Studiepoeng

ENG6010


Språkferdighet
(høst)

7,5

ENG6011


Kulturkunnskap
(høst)

7,5

ENG6012

Litteratur
I

(vår)

7,5

ENG6014

Skriving
i klasserommet
(vår)

7,5

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller relevant realkompetanse