Få gratis karriereveiledning på Karriereveiledning.no

Nøkkelinformasjon

Lærested

Studiested

NTNU VIDERE Trondheim

Nivå

Lavere nivå

Studiepoeng

7.50

Kostnader

18000

Om studiet

Et godt samspill med de eksterne aktørene er avgjørende for et vellykket prosjekt, og kan utgjøre et ”være eller ikke være” for en bedrift. Eksterne aktører kan ha sterk innvirkning på et prosjekt. Derfor er det viktig at du som prosjektleder håndterer disse på en riktig måte. Det er din oppgave å ha kontroll på hvordan organisasjonen framstår i dialog med omverdenen. Kurset kan inngå i spesialiseringen Prosjektledelse og samhandling i Erfaringsbasert masterprogram i organisasjon og ledelse.


Undervisningsopplegg

samnet

Opptakskrav

Opptakskravet er todelt:
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet.

Krav til dokumentasjon

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Har du ikke bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, kan du søke om fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanse.
Last opp søknadsskjema sammen med dokumentasjon
når du søker.

Hvis du har lastet opp dokumentasjon tidligere jf. opptakskrav for masterprogram i organisasjon og ledelse, trenger du ikke gjøre dette på nytt.

Gjeldende rangeringsregler