× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Strategisk samhandling med eksterne aktører i prosjekter favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Lågare nivå

Søknadsfrist

15. mai 2019

Studiepoeng

7.5

Kostnader

18 000

Om studiet

Et godt samspill med de eksterne aktørene er avgjørende for
et vellykket prosjekt, og kan utgjøre et ”være eller ikke
være” for en bedrift. Eksterne aktører kan ha sterk
innvirkning på et prosjekt. Derfor er det viktig at du som
prosjektleder håndterer disse på en riktig måte. Det er din
oppgave å ha kontroll på hvordan organisasjonen framstår i
dialog med omverdenen. Kurset kan inngå i
spesialiseringen

Prosjektledelse og samhandling i Erfaringsbasert
masterprogram i organisasjon og ledelse.

Opptakskrav

Opptakskravet er todelt: <br>
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og<br>
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring <br>

<p><b>Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet.</b> </p>
<a href="https://www.ntnu.no/videre/dokumentasjon">Krav til dokumentasjon </a> <br><br>
<b> Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.</b>
<br><br>
Har du ikke bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, kan du søke om fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanse.<a href="https://www.ntnu.no/studier/morg/fritak-realkompetanse"><br> Last opp søknadsskjema sammen med dokumentasjon </a> når du søker.
<br><br>
Hvis du har lastet opp dokumentasjon tidligere jf. opptakskrav for masterprogram i organisasjon og ledelse, trenger du ikke gjøre dette på nytt. <br><br>

<a href="https://www.ntnu.no/studier/morg/opptak/#rangering">Gjeldende rangeringsregler</a>