× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Sikkerhet og organisasjon favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Lågare nivå

Studiepoeng

7.5

Kostnader

18 000

Om studiet

Et tilstrekkelig sikkerhetsnivå i alle typer risikoutsatt
virksomhet er avhengig av både menneskelige, teknologiske,
økonomiske, organisatoriske og politiske forhold. Kurset gir
deg en generell innføring i fagfeltet sikkerhet og risiko,
med særlig vekt på betydningen av organisasjon og ledelse.

Kurset kan inngå i spesialiseringen Sikkerhet,
pålitelighet og vedlikehold
eller
Innovasjon og endringsledelse
i Erfaringsbasert
masterprogram i organisasjon og ledelse

Opptakskrav

Opptakskravet er todelt: <br>

1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og<br>

2. Minimum to års relevant arbeidserfaring <br>

<p><b>Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet.</b> </p>

<a href="https://www.ntnu.no/videre/dokumentasjon">Krav til dokumentasjon </a> <br><br>

<b> Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.</b>

<br><br>

Har du ikke bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, kan du søke om fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanse.<a href="https://www.ntnu.no/studier/morg/fritak-realkompetanse"><br> Last opp søknadsskjema sammen med dokumentasjon </a> når du søker.

<br><br>

Hvis du har lastet opp dokumentasjon tidligere jf. opptakskrav for masterprogram i organisasjon og ledelse, trenger du ikke gjøre dette på nytt. <br><br>

<a href="https://www.ntnu.no/studier/morg/opptak/#rangering">Gjeldende rangeringsregler</a>