× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Risikopersepsjon og risikokommunikasjon favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Lågare nivå

Studiepoeng

7.5

Kostnader

18 000

Om studiet

Hvordan oppfatter, bearbeider og snakker vi om risiko? Hva
påvirker disse prosessene, og hvordan bør kunnskap om dette
legge føringer for planlegging og gjennomføring av
sikkerhetstiltak? I dette kurset introduseres du for
teoretiske perspektiver og kommunikasjonsmodeller for hvordan
mennesker forstår og bruker informasjon knyttet til risiko,
eksemplifisert gjennom erfaringer fra prosjekter og
feltarbeid.

Kurset kan inngå i spesialiseringen Sikkerhet,
pålitelighet og vedlikehold
i Erfaringsbasert
masterprogram i organisasjon og ledelse

Opptakskrav

Opptakskravet er todelt: <br>
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og<br>
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring <br>

<p><b>Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet.</b> </p>
<a href="https://www.ntnu.no/videre/dokumentasjon">Krav til dokumentasjon </a> <br><br>
<b> Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.</b>
<br><br>
Har du ikke bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, kan du søke om fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanse.<a href="https://www.ntnu.no/studier/morg/fritak-realkompetanse"><br> Last opp søknadsskjema sammen med dokumentasjon </a> når du søker.
<br><br>
Hvis du har lastet opp dokumentasjon tidligere jf. opptakskrav for masterprogram i organisasjon og ledelse, trenger du ikke gjøre dette på nytt. <br><br>

<a href="https://www.ntnu.no/studier/morg/opptak/#rangering">Gjeldende rangeringsregler</a>