× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Prosjektgjennomføring med bruk av VDC favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Lågare nivå

Studiepoeng

7.5

Kostnader

27 500

Om studiet

Vil du bli med å endre byggenæringen?

Virtual Design and Construction (VDC) er et rammeverk som
bidrar til mer tverrfaglig samarbeid, digital støtte/bruk av
BIM, endrede arbeidsprosesser og bedret målstyring. Det er
dokumentert at VDC bidrar til økt kvalitet, redusert
gjennomføringstid og reduserte kostnader.

Dette er det andre av to kurs innen VDC. Kurset er svært
praktisk rettet og alle prosjektoppgaver gjennomføres i
reelle prosjekter i egen organisasjon.

Opptakskrav

Opptakskravet er tredelt:
<br>- Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse.
<br>- Minimum 2 års relevant arbeidserfaring.
<br>- Enten deltatt på BA6271 Grunnleggende bruk av VDC, ha VDC-sertifisering fra CIFE eller ha erfaring fra to eller flere prosjekter der VDC er benyttet.

<p>Dokumentasjon på at du fyller opptakskravet lastes opp sammen med søknaden din. Du må laste opp dette innen søknadsfristen går ut. Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype, stillingsandel og varighet.</p>

Søkere må i tillegg fylle ut og signere bekreftelse sammen med sin leder og legge ved søknaden se <a href="https://www.ntnu.no/videre/kurs/BA6273_Avtale-om-deltakelse-VDC_V19.pdf">Skjema for avtale om videreutdanning</a></p>

<p><a href="https://www.ntnu.no/videre/dokumentasjon">Krav til dokumentasjon</a>