× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Produksjonsstyring og Supply Chain Management (SCM) favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Lågare nivå

Studiepoeng

7.5

Kostnader

18 000

Om studiet

Dette kurset er spesielt rettet mot logistikkprosessene i og
rundt produksjons- og handelsbedrifter.

Logistikk handler i hovedsak om å koordinere forflytting av
varer, informasjon og mennesker - noe som i utgangspunktet
kan høres enkelt ut. I hverdagen er vi omgitt av varer og
tjenester som er lett tilgjengelig omtrent hele døgnet,
overalt. Logistikk gjør det i dag mulig å produsere varer
hvor som helst i verden og samtidig gjøre varene
tilgjengelige i et globalt marked. Når logistikken ikke
fungerer, for eksempel grunnet streiker og konflikter, ser vi
raskt at butikkhyllene tømmes eller at produksjon stanser på
grunn av mangel på råvarer. 

Kurset kan inngå i spesialiseringen
Logistikk- og innkjøpsledelse
i Erfaringsbasert
masterprogram i organisasjon og ledelse.

Opptakskrav

Opptakskravet er todelt: <br>

1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og<br>

2. Minimum to års relevant arbeidserfaring <br>

<p><b>Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet.</b> </p>

<a href="https://www.ntnu.no/videre/dokumentasjon">Krav til dokumentasjon </a> <br><br>

<b> Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.</b>

<br><br>

Har du ikke bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, kan du søke om fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanse.<a href="https://www.ntnu.no/studier/morg/fritak-realkompetanse"><br> Last opp søknadsskjema sammen med dokumentasjon </a> når du søker.

<br><br>

Hvis du har lastet opp dokumentasjon tidligere jf. opptakskrav for masterprogram i organisasjon og ledelse, trenger du ikke gjøre dette på nytt. <br><br>

<a href="https://www.ntnu.no/studier/morg/opptak/#rangering">Gjeldende rangeringsregler</a>