× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Praktisk prosjektledelse - Trondheim (oppstart 10. september) favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Lågare nivå

Studiepoeng

7.5

Kostnader

18 000

Om studiet

Et praktisk rettet og fleksibelt kurs i prosjektledelse som
gir en grundig innføring i prosjektarbeidsformen. Kurset vil
gi deg kompetanse på planlegging og oppfølging av prosjekter.
Du vil lære om fasedeling av prosjekt og ulike organisasjons-
og gjennomføringsmodeller.  

Kurset kan inngå i basismodulen i
Erfaringsbasert masterprogram i organisasjon og ledelse,
eller som del av et annet studium ved NTNU hvor det passer
inn. Kurset er obligatorisk for de som ønsker å fullføre en
spesialisering i prosjektledelse og samhandling. Det
anbefales å ta Praktisk prosjektledelse før man starter på
kursene i spesialiseringen.

Du kan også ta dette kurset med samlinger
i Oslo
. Eller du kan ta det i Trondheim
med oppstart 17. september
.

Opptakskrav

Opptakskravet er todelt: <br>
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og<br>
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring <br>

<p><b>Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet.</b> </p>
<a href="https://www.ntnu.no/videre/dokumentasjon">Krav til dokumentasjon </a> <br><br>
<b> Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.</b>
<br><br>
Har du ikke bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, kan du søke om fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanse<a href="https://www.ntnu.no/studier/morg/fritak-realkompetanse"><br> Last opp søknadsskjema sammen med dokumentasjon </a> når du søker
<br><br>
Hvis du har lastet opp dokumentasjon tidligere jf. opptakskrav for masterprogram i organisasjon og ledelse, trenger du ikke gjøre dette på nytt. <br><br>

<a href="https://www.ntnu.no/studier/morg/opptak/#rangering">Gjeldende rangeringsregler</a>