× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Pedagogisk arbeid med elever som bruker punktskrift i opplæringen favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Lågare nivå

Studiepoeng

20

Kostnader

20 000

Om studiet

Kurset gir innføring i pedagogisk arbeid med elever som
bruker punktskrift. Studenten vil få grundig opplæring i
punktskrift, metodikk for læring i en inkluderende skole og
kunnskaper om tilrettelegging for bruk av IKT-hjelpemidler.

Kursinnhold

Synshemmede i en skole for alle

 • Taktil-haptisk persepsjon
 • Auditiv persepsjon
 • Lesing og skriving med punktskrift
 • IKT for punktskriftbrukere
 • Matematikk med punktskrift og matematikklæring når eleven
  er synshemmet

 

Læringsformer og aktiviteter
Det er
obligatorisk oppmøte på de to samlingene. Andre obligatoriske
oppgaver:

 • Godkjente praksisoppgaver/egenferdighet i temaene; lesing
  og skriving med punktskrift, IKT (bruk av leselist), auditiv
  persepsjon og matematikk med punktskrift.
 • Godkjent emneoppgave.

Emneoppgaven skal utarbeides individuelt og ha et omfang på 6
– 8 sider (Times New Roman eller Arial 12 pkt., linjeavstand
1.5). 

Krav som stilles til emneoppgave og oppgaver blir gjennomgått
i fellessamling.

Emneoppgave og oppgaver i egenferdighet vurderes med
godkjent/ ikke godkjent.Læringsutbytte etter endt kurs:

Kunnskaper 
Studentene
har

 • avansert kunnskap om 6-punkt og 8-punkts punktskrift og
  om standarder for punktskrift
 • inngående kunnskap om forskjellen på taktil og visuell
  lesing
 • avansert kunnskap om lesemetoder og lesestrategier for
  taktil lesing
 • god kunnskap om datautstyr og spesialprogramvare for
  blinde
 • inngående kunnskap om hvordan et grafisk grensesnitt blir
  presentert ved hjelp av et skjermleserprogram
 • god kunnskap om  hvordan elever som er blinde lærer
  å tenke matematisk
 • kunnskap om utregningsmetoder på abakus

Ferdigheter
Studentene kan

 • bruke kunnskap om punktskrift og arbeide selvstendig med
  praktiske og teoretiske oppgaver relatert til både skriving
  og lesing. Studentene leser punktskrift med øynene
 • anvende teorier om taktil lesing og analysere
  leseferdighet med tanke på tilrettelegging av lærestoff både
  på papir og på leselist
 • anvende kunnskaper om funksjoner i et skjermleseprogram
  og gi opplæring i å bruke internett med leselist
 • analysere eksisterende teorier om auditiv læring og
  arbeide selvstendig med praktiske pedagogiske løsninger
 • analysere metoder for matematikknotasjoner med
  punktskrift og lage opplæringsplaner tilpasset eleven 

Generell kompetanse

 Studentene kan

 • anvende sine kunnskaper, ferdigheter og teorier om
  organisering, tilrettelegging og gjennomføring av en
  likeverdig og tilpasset opplæring for elever som bruker
  punktskrift
 • kommunisere om faglige problemstillinger på området
  "opplæring til elever som bruker punktskrift", både med
  spesialister og med allmennheten

Kan inngå i masterprogram
Kurset (emnet PED6658) kan inngå i en erfaringsbasert
mastergrad i spesialpedagogikk, fordypning i synspedagogikk,
eller tas som et frittstående kurs.

Det kreves minimum karakter C i snitt på emner i
synspedagogikk som skal inngå i dette masterprogrammet

Emnet kan også innpasses i ordinær master i pedagogikk,
studieretning spesialpedagogikk.

Opptakskrav

Enten bachelorgrad i samfunnsvitenskapelige fag med fordypning i pedagogikk eller tilsvarende
- Eller gjennomført de tre første årene av allmennlærer-/førskolelærerstudiet
- Eller bachelorgrad med 2-årig allmennlærer-/førskolelærerutdanning
- Eller bachelorgrad og 1-årig praktisk-pedagogisk utdanning
- Eller annen bachelorgrad (vernepleier, sykepleier, sosionom, barnevernspedagog, optiker, fysioterapeut, m.m) med minimum 30 studiepoeng i pedagogikk.