× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Organisasjon og endring - Trondheim favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Lågare nivå

Søknadsfrist

15. mai 2019

Studiepoeng

7.5

Kostnader

18 000

Om studiet

Kurset gir deg forståelse for organisasjonsteori og hvordan
organisasjoner fungerer. Du får også innsikt i utfordringer
ved og metoder for endring av organisasjoner.
Kurset kan inngå i basismodulen
i Erfaringsbasert masterprogram i organisasjon og
ledelse.


Du kan også ta dette kurset med
samlinger
i Oslo
.

Opptakskrav

Opptakskravet er todelt: <br>

1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og<br>

2. Minimum to års relevant arbeidserfaring <br>

<p><b>Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet.</b> </p>

<a href="https://www.ntnu.no/videre/dokumentasjon">Krav til dokumentasjon </a> <br><br>

<b> Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.</b>

<br><br>

Har du ikke bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, kan du søke om fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanse.<a href="https://www.ntnu.no/studier/morg/fritak-realkompetanse"><br> Last opp søknadsskjema sammen med dokumentasjon </a> når du søker.

<br><br>

Hvis du har lastet opp dokumentasjon tidligere jf. opptakskrav for masterprogram i organisasjon og ledelse, trenger du ikke gjøre dette på nytt. <br><br>

<a href="https://www.ntnu.no/studier/morg/opptak/#rangering">Gjeldende rangeringsregler</a>