× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Nye forretningsmodeller favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Lågare nivå

Studiepoeng

7.5

Kostnader

25 000

Om studiet

Samspillet mellom teknologisk utvikling og fremvoksende
trender krever endringer av de eksisterende
forretningsmodellene. Overgang til digitale løsninger og
tjenestelogikk står sentralt, i tillegg til bærekraftig
utvikling og grønn vekst.

Kurset har to samlinger à to dager i Ålesund."Nye
forretningsmodeller" er ett av fire kurs om digitalisering og
ledelse.


Les artikkel om kursserien:
Ålesund satser på digitale løft.

Vi lever i en tid med store og raske skifter. Ny teknologi
endrer måten vi utfører vårt arbeid og driver forretning på.

Endringer i teknologiske muligheter åpner for nye og radikale
endringer i hvordan næringslivet  tilbyr, levere og
skaper verdier for sine kunder. 

Parallelt med den teknologiske utviklingen er det gjennom
internasjonale  fora inngått forpliktende avtaler med
ambisiøse mål for utslipp av klimagasser og bærekraftig
industriproduksjon. Grønn vekst, digitalisering og nye
forretningsmodeller gir store muligheter for eksisterende og
ny norsk industri. I denne situasjonen vil det gi bedrifter
et konkurransemessig fortrinn å kunne dokumentere bærekraftig
produksjon og å kunne håndtere nye forretningsmodeller. Det å
kunne styrke en kultur for innovasjon i hver enkelt bedrift
vil være sentralt i denne overgangen. På samme måte vil
kjennskap til drivere og hindringer for en slik utvikling
være sentrale element i bedriftens arbeid med strategi for
innovasjon. 

Temaer :     

 •         
  Megatrender og strategisk foresight
 •          Digital
  transformasjon
 •         
  Disruptive skifter og omstillingsevne
 •         
  Innovasjonskultur
 •         
  Tjenesteinnovasjon 
 •          Nye
  forretningsmodeller og grønn vekst
 •          Drivere
  og hindringer for nye forretningsmodeller
 •          Verktøy
  for arbeid med nye forretningsmodeller

 

Forelesere

Mark Pasquine, Øyvind Strand og Annik Magerholm Fet fra
NTNU og Frode Myklebost fra EVRY. 

 

Læringsformer og aktiviteter

Kurset gjennomføres med to obligatoriske samlinger à to
dager.

Det gis forelesninger og deltakerne vil jobbe med
problemstillinger i form av gruppeoppgaver og case.

Det forventes at deltagerne arbeider med fagstoffet og den
egendefinerte problemstillingen som utgjør eksamen mellom og
under samlingene.

Dersom noen er forhindret fra å kunne møte på deler av
samlingene, vil dette kunne kompenseres ved å utføre et
ekstra arbeidskrav knyttet til den aktuelle samlingens
innhold.

Kurset avsluttes med en skriftlig hjemmeeksamen etter siste
samling.

Opptakskrav

Bachelorgrad eller annen 3-årig høgskole eller universitetsutdanning. I tillegg kreves relevant yrkeserfaring tilsvarende 100 prosent stilling i 2 år.<br>

Dokumentasjon på at du fyller opptakskravet lastes opp på Søknadsweb for NTNU VIDERE i det du søker, eller senest innen søknadsfristen. Du må laste opp kopi av vitnemål eller karakterutskrifter. Arbeidsattestene må inneholde opplysninger om stillingsandel, varighet og hva slags arbeid som er utført.<br>

<a href="https://www.ntnu.no/videre/dokumentasjon">Les mer om krav til dokumentasjon her</a>