× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Nordisk litteraturhistorie favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Lågare nivå

Studiepoeng

7.5

Kostnader

4 500

Om studiet

Kurset tar for seg utviklingen av norsk og nordisk litteratur
i et historisk perspektiv.

Emnet gir oversikt over
norsk og dels
nordisk litteratur, forstått i sin historiske sammenheng. I
tillegg vil emnet inneholde fagdidaktiske tema som knytter an
til norskfaget i skolen. Gjennom arbeidet med utvalgte
litterære tekster skal studentene lære å forstå disse i et
historisk perspektiv og som historiske
fenomener. Studentene skal også lære å lese
litteraturhistoriske framstillinger med tanke på hvilket
litteratursyn og hvilken historieoppfatning som ligger til
grunn for disse.


 


Undervisning

Nettbaserte forelesninger,
praktiske
øvelser og samarbeid via læringsplattform.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.