× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Matematikkvansker - kartlegging og tiltak favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Lågare nivå

Studiepoeng

15

Kostnader

18 500

Om studiet

Matematikkvansker har lenge vært den glemte vansken på tross
av at svært mange barn, unge og voksne sliter med å forstå
matematikkfaget. Dette emnet tar for seg kartlegging og
tilrettelegging for elever som har vansker med matematikk ved
bruk av en bred pedagogisk/ didaktisk/ kognitiv modell.

Målgruppe for kurset: 

Primært ansatte i PP-tjenesten, eller
inntilliggende tjenester som jobber med pedagogisk
psykologisk rådgiving. Sekundært matematikklærere og
spesialpedagoger i skolen. 

I forbindelse med opptak må studenten ha mulighet til kontakt
med skoleverket for å få tilgang på studentarbeid med reelle
elevkasus. Det vil si at et anonymt, konkret
elevkasus må foreligge før første samling. Dette skal det
arbeides med gjennom studiet.

Studiet tar for seg kartlegging og tilrettelegging for elever
som har vansker med matematikk ved bruk av en bred
pedagogisk/ didaktisk/ kognitiv modell.Kartleggingen som
foretas skal beskrive elevens matematiske tenkning og
potensiale samt kognitive sider og kognitive forhold som gir
eleven spesielle utfordringer. Tilretteleggingen baserer seg
på kunnskapen fra kartleggingen og pedagogiske og
fagdidaktiske prinsipper.

Hovedemner:

 • Generelt om matematikkvansker. Årsaker, vanskeområder,
  misoppfatninger, modell for utredning. Dynamisk kartlegging.
 • Generelt om læring. Læringsteori, språkets rolle,
  dynamisk undervisning, konkretisering, alt knyttet til
  matematikk.
 • Fagdidaktiske emner. Sentrale forhold som ofte gir elever
  med vansker i matematikk særlige utfordringer, som
  mengdeoppfatning, måling, grunnleggende tallbegrep,
  posisjonssystemet, måling og noen algoritmer. 
 • Kognitive forhold med konsekvenser for elevens
  matematikkompetanser. Affektive og emosjonelle forhold,
  minneprosesser, visuo-/ audiorelaterte vansker strategier og
  informasjonsprosesser. 
 • Kartlegging faglig og kognitivt. Eksempel på kartlegging
  med screening, psykrometrisk, statisk og dynamisk tilnærming.
 • Fra kartlegging til tiltak. Utgangspunkt for og bruk av
  IOP i opplæringen med tanke på utforming, innhold,
  aktiviteter og arbeidsmåter.

 

Kan inngå i masterprogram

Kurset inngår som et fordypningsemne i fagvansker i den
erfaringsbaserte masterprogrammet i pedagogisk
psykologisk rådgiving,
 eller kan tas som enkeltkurs.

Opptakskrav

Du må være ansatt i PP-tjenesten, eller inntilliggende tjenester som jobber med pedagogisk psykologisk rådgiving, og ha;

<ul>
<li> bachelor med fordypning i pedagogikk eller psykologi, eller</li>
<li>gjennomført de tre første årene av allmennlærerstudiet/førskolelærerutdanninga, eller</li>
<li>bachelor med 2-årig allmennlærer-/førskolelærerutdanning, eller</li>
<li>bachelor/ master og 1-årig praktisk-pedagogisk utdanning, eller</li>
<li>3-årig faglærerutdanning, eller</li>
<li>tilsvarende utdanning (f.eks. sosionom, vernepleier eller barnevernutdanning) </li>
</ul>

I forbindelse med opptak må studenten ha mulighet til kontakt med skoleverket for å få tilgang på studentarbeid med reelle elevkasus. Det vil si at et anonymt, konkret elevkasus må foreligge før første samling. Dette skal det arbeides med gjennom studiet.