× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Lederskapsrollen i prosjekter og global prosjektledelse favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Lågare nivå

Studiepoeng

7.5

Kostnader

22 500

Om studiet

Stadig flere selskaper konkurrerer globalt og globale
prosjekter er økende i omfang. Å forstå hvordan en skal lede
slike prosjekter for å oppnå best mulig resultater er derfor
relevant for mange bedrifter og ledere. Ledelse av globale
prosjekter skiller seg imidlertid fra tradisjonelle
prosjekter og i dette kurset får du også presentert
lederskapsrollen i et globalt perspektiv. 


Kurset kan inngå i

spesialisering i prosjektledelse og samhandling i
Erfaringsbasert masterprogram i organisasjon og
ledelse.

Opptakskrav

Opptakskravet er todelt: <br>
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og<br>
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring <br>

<p><b>Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet.</b> </p>
<a href="https://www.ntnu.no/videre/dokumentasjon">Krav til dokumentasjon </a> <br><br>
<b> Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.</b>
<br><br>
Har du ikke bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, kan du søke om fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanse.<a href="https://www.ntnu.no/studier/morg/fritak-realkompetanse"><br> Last opp søknadsskjema sammen med dokumentasjon </a> når du søker.
<br><br>
Hvis du har lastet opp dokumentasjon tidligere jf. opptakskrav for masterprogram i organisasjon og ledelse, trenger du ikke gjøre dette på nytt. <br><br>

<a href="https://www.ntnu.no/studier/morg/opptak/#rangering">Gjeldende rangeringsregler</a>