× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Lederskapsrollen i prosjekter og global prosjektledelse favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Lågare nivå

Søknadsfrist

15. mai 2019

Studiepoeng

7.5

Kostnader

22 500

Om studiet

Stadig flere selskaper konkurrerer globalt og globale
prosjekter er økende i omfang. Å forstå hvordan en skal lede
slike prosjekter for å oppnå best mulig resultater er derfor
relevant for mange bedrifter og ledere. Ledelse av globale
prosjekter skiller seg imidlertid fra tradisjonelle
prosjekter og i dette kurset får du også presentert
lederskapsrollen i et globalt perspektiv. 


Kurset kan inngå i

spesialisering i prosjektledelse og samhandling i
Erfaringsbasert masterprogram i organisasjon og
ledelse.

Opptakskrav

Opptakskravet er todelt: <br>
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og<br>
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring <br>

<p><b>Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet.</b> </p>
<a href="https://www.ntnu.no/videre/dokumentasjon">Krav til dokumentasjon </a> <br><br>
<b> Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.</b>
<br><br>
Har du ikke bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, kan du søke om fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanse.<a href="https://www.ntnu.no/studier/morg/fritak-realkompetanse"><br> Last opp søknadsskjema sammen med dokumentasjon </a> når du søker.
<br><br>
Hvis du har lastet opp dokumentasjon tidligere jf. opptakskrav for masterprogram i organisasjon og ledelse, trenger du ikke gjøre dette på nytt. <br><br>

<a href="https://www.ntnu.no/studier/morg/opptak/#rangering">Gjeldende rangeringsregler</a>