× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Ledelse og organisering av prosjektarbeid favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Lågare nivå

Studiepoeng

7.5

Kostnader

18 000

Om studiet

Kurset vil lære deg grunnleggende prinsipper og metoder for
organisering og ledelse av prosjektarbeid. Du vil lære å
utøve interessentledelse, definere egnet organisering av et
prosjekt, og å komponere og lede team i prosjekter.

Kurset kan inngå i spesialiseringen

Prosjektledelse og samhandling i Erfaringsbasert
masterprogram i organisasjon og ledelse eller som del av
annet studium ved NTNU hvor det passer inn.

En smakebit Professor
Bjørn Andersen gir en smakebit av innholdet i kurset i
videoklippet.
 Opptakskrav

Opptakskravet er todelt: <br>
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og<br>
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring <br>

<p><b>Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet.</b> </p>
<a href="https://www.ntnu.no/videre/dokumentasjon">Krav til dokumentasjon </a> <br><br>
<b> Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.</b>
<br><br>
Har du ikke bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, kan du søke om fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanse.<a href="https://www.ntnu.no/studier/morg/fritak-realkompetanse"><br> Last opp søknadsskjema sammen med dokumentasjon </a> når du søker.
<br><br>
Hvis du har lastet opp dokumentasjon tidligere jf. opptakskrav for masterprogram i organisasjon og ledelse, trenger du ikke gjøre dette på nytt. <br><br>

<a href="https://www.ntnu.no/studier/morg/opptak/#rangering">Gjeldende rangeringsregler</a>