× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Læringsteknologi for synshemmede favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Lågare nivå

Studiepoeng

20

Kostnader

20 000

Om studiet

Det er en pågående digital revolusjon i skolen. På dette
kurset kan du tilegne deg kunnskap, ferdigheter og kompetanse
om læringsteknologi for personer med synshemning og
ferdigheter i bruk digitale hjelpemidler til personer med
synshemning. Sentralt i faget vil være hvordan
læringsteknologi kan brukes for å få gode pedagogiske
løsninger.

 

Kursinnhold

Sentrale tema i kurset er:

 • IKT og læring
 • Universell utforming av IKT-systemer
 • Universell utforming av dokumenter og tilrettelegging av
  elektronisk tekst
 • Kompenserende teknikker for synshemmedes i bruk av
  teknologi 
 • Forstørringsprogrammer
 • Skjermlesere
 • CCTV
 • Interaktive tavler og synshemmede
 • Nettbrett og telefoner til synshemmede
 • Digitale lærebøker til synshemmede
 • Digitale lydbøker til synshemmede
 • Tilpasning og bruk av MS Windows for blinde
 • Mac OS X for synshemmede
 • Chrome OS for synshemmede
 • Teknologiske trender innen læringsteknologien.
  Konsekvenser for personer med synshemning.

 

Læringsformer og aktiviteter

Samlinger
Det er tre obligatoriske samlinger på 4 dager hver, to
samlinger på Statped midt i Trondheim, og en samling ved
Statped sørøst i Oslo. Samlingene vil ha en kombinasjon av
forelesninger og praktiske IKT-øvinger.

Praksis og praktiske ferdigheter

Studentene skal ha praksis på en av lokasjonene til Statped.
Studentene skal gi veiledning i bruk av digitale hjelpemidler
til personer med synshemming. Dette kan være barn/unge/voksne
som deltar på kurs, i en utredning, eller lignende.
Forarbeid, gjennomføring og etterarbeid med rapport, skal til
sammen utgjøre en arbeidsuke

Studentene skal dokumentere egne ferdigheter i bruk av
læringsteknologi for synshemmede. Dette er ferdigheter som
studentene arbeider med både på samlingene og mellom
samlingene. Ferdighetene blir testet i en kort, praktisk
prøve på siste samling. 

Emneoppgave skal utarbeides individuelt i løpet av
kursperioden.

Praksisrapport leveres etter gjennomført praksis.

Krav som stilles til emneoppgave, praksisrapport og
egenferdigheter vil bli gjennomgått på samling.

Kan inngå i masterprogram
Kurset (emnet PED6665) kan inngå i en erfaringsbasert
mastergrad i spesialpedagogikk, fordypning i synspedagogikk,
eller tas som et frittstående kurs. Dette erstatter de
tidligere emnene PED6662, PED6663 og PED6664.

Det kreves minimum karakter C i snitt på emner i
synspedagogikk som skal inngå i masterprogrammet.

Emnet kan også innpasses i ordinær master i pedagogikk,
studieretning spesialpedagogikk.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.<br>
Vær oppmerksom på at alle andre kurs som kan inngå i Erfaringsbasert masterprogram i spesialpedagogikk har andre opptakskrav.<br>

Dokumentasjon på at du fyller opptakskravet lastes opp på Søknadsweb for NTNU VIDERE i det du søker, eller senest innen søknadsfristen.<br>

<a href="https://www.ntnu.no/videre/dokumentasjon">Les mer om krav til dokumentasjon her</a>