× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Internasjonal digital markedsføring favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Lågare nivå

Studiepoeng

7.5

Kostnader

25 000

Om studiet


Internasjonal markedsføring og
merkevarebygging i en digital tid

Formålet med kurset er å gi deg innsikt i hvordan du kan
designe gode strategier for utvikling av bedriften
internasjonalt og bygge en sterk merkevare. Digitalisering
har gitt mange nye muligheter for analyse av markedsdata og
digital kommunikasjon, og vil være et sentral tema i kurset.Kurset
er ett av fire kurs i en serie om ledelse og
digitalisering.


Les
mer om NTNU Ålesunds kursserie for bedrifter som ønsker å
omstille seg. 

Bedrifter i de fleste bransjer står overfor et sterkt
globaliseringspress, og det er behov for
strategier/forretningsmodeller som både er bærekraftige
og lønnsomme. Samtidig har strategiene for
markedsførings blitt sterkt endret av den økte
digitaliseringen. Teknologi, inkludert smarttelefoner,
sosiale nettverk, big data-analyse og nye måter å følge
kunden på, blant annet, har skapt både muligheter og hinder
for markedsføringsstrategier på måter man ikke kunne forutse
for bare noen få år siden. For eksempel, fremskritt i big
data har tillatt stadig mer detaljert analyse av kundeatferd
som fører til bedre prediktive modeller og mulighet for mer
målrettet kommunikasjon. På grunn av dette, har det blitt
både enklere og mer komplekst å bygge en relasjon med kunden.

Kurset gir deg innsikt i hvordan du kan utvikle gode
internasjonaliseringsstrategier for ulike bedrifter
og bransjer i en global kontekst. Etter endt kurs vil du
ha tilegnet deg kunnskap til å designe gode strategier
for å utvikle bedriften internasjonalt og også å bygge en
sterk merkevare globalt, og du vil kunne gi råd til andre
virksomheter som ser at de har behov for å internasjonalisere
i en verden som blir mer og mer digitalisert.Din kunnskap og erfaring er svært viktig for kurset.
Bidra 

aktivt i diskusjonene og i arbeidet
ellers. Det skaper et enda bedre kurs for alle
involverte.


Tema

 • Internasjonaliseringsstrategier for B2C og B2B 
 • Merkevarebygging i markeder som i økende grad er globale
 • Digitale kommunikasjonskanaler, innholdsmarkedsføring og
  multikanal internasjonal markedsstrategi
 • Digitale kundeanalyser og beregninger
 • Problemstillinger rundt etikk og bedrifters
  samfunnsansvar i en global kontekst
 • Digitaliseringstrender i markedsføring (f.eks. sosiale
  medier, bruker-generert innhold, osv.)

 

Læringsformer og aktiviteter

Kurset gjennomføres med to obligatoriske samlinger à to
dager.

Det gis forelesninger og deltakerne vil jobbe med
problemstillinger i form av gruppeoppgaver og case.

Det forventes at deltagerne arbeider med fagstoffet og den
egendefinerte problemstillingen som utgjør eksamen mellom og
under samlingene.

Dersom noen er forhindret fra å kunne møte på deler av
samlingene, vil dette kunne kompenseres ved å utføre et
ekstra arbeidskrav knyttet til den aktuelle samlingens
innhold.

Opptakskrav

Bachelorgrad eller annen 3-årig høgskole eller universitetsutdanning. I tillegg kreves relevant yrkeserfaring tilsvarende 100 prosent stilling i 2 år.<br>

Dokumentasjon på at du fyller opptakskravet lastes opp på Søknadsweb for NTNU VIDERE i det du søker, eller senest innen søknadsfristen. Du må laste opp kopi av vitnemål eller karakterutskrifter. Arbeidsattestene må inneholde opplysninger om stillingsandel, varighet og hva slags arbeid som er utført.<br>

<a href="https://www.ntnu.no/videre/dokumentasjon">Les mer om krav til dokumentasjon her</a>