Få gratis karriereveiledning på Karriereveiledning.no

Nøkkelinformasjon

Lærested

Studiested

NTNU VIDERE Trondheim

Nivå

Lavere nivå

Studiepoeng

7.50

Kostnader

18000

Om studiet

Kurset gir en innføring i aktuell teori om innovasjon, med særlig vekt på organisatoriske innovasjonsprosesser og hvordan slike prosesser kan stimuleres og ledes.


Kan inngå i mastergrad

Kurset kan inngå i NTNUs masterprogram i organisasjon og ledelse, spesialisering i innovasjon og endringsledelse eller som del av annet studium ved NTNU hvor det passer inn.

Undervisningsopplegg

samnet

Opptakskrav

Opptakskravet er todelt:
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet.

Krav til dokumentasjon

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Har du ikke bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, kan du søke om fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanse.
Last opp søknadsskjema sammen med dokumentasjon
når du søker.

Hvis du har lastet opp dokumentasjon tidligere jf. opptakskrav for masterprogram i organisasjon og ledelse, trenger du ikke gjøre dette på nytt.

Gjeldende rangeringsregler

Anbefalt forhåndskunnskap

SOS6502 Organisasjon og endring eller tilsvarende.