× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Innovasjon og innovasjonsledelse favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Lågare nivå

Søknadsfrist

15. mai 2019

Studiepoeng

7.5

Kostnader

18 000

Om studiet

Kurset gir en innføring i aktuell teori om innovasjon, med
særlig vekt på organisatoriske innovasjonsprosesser og
hvordan slike prosesser kan stimuleres og ledes.

Kan inngå i mastergrad

Kurset kan inngå i NTNUs masterprogram i organisasjon og
ledelse,
spesialisering i innovasjon og endringsledelse

eller som del av annet studium ved NTNU hvor det passer inn.

Opptakskrav

Opptakskravet er todelt: <br>

1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og<br>

2. Minimum to års relevant arbeidserfaring <br>

<p><b>Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet.</b> </p>

<a href="https://www.ntnu.no/videre/dokumentasjon">Krav til dokumentasjon </a> <br><br>

<b> Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.</b>

<br><br>

Har du ikke bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, kan du søke om fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanse.<a href="https://www.ntnu.no/studier/morg/fritak-realkompetanse"><br> Last opp søknadsskjema sammen med dokumentasjon </a> når du søker.

<br><br>

Hvis du har lastet opp dokumentasjon tidligere jf. opptakskrav for masterprogram i organisasjon og ledelse, trenger du ikke gjøre dette på nytt. <br><br>

<a href="https://www.ntnu.no/studier/morg/opptak/#rangering">Gjeldende rangeringsregler</a>