× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Innføring i norsk tegnspråk 1 favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Lågare nivå

Studiepoeng

15

Om studiet

Norsk tegnspråk er et av flere minoritetsspråk i Norge og en
del av den norske kulturarven. Hvis du vil ha en
grunnleggende innføring i norsk tegnspråk og døves kultur og
historie, så er dette faget for deg. Søk dette kurset nå.

Studiet gir en innføring i
grunnleggende tegnforråd og grammatikk i norsk tegnspråk, og
gir deltagerne et grunnlag for å begynne med tegnspråk som
kommunikasjonsmiddel. Det legges videre opp til at deltagerne
gjør seg kjent med digitale hjelpemidler for norsk
tegnspråk.


Læringsutbytte

Kunnskap: Etter fullført kurs skal deltakeren ha

 • kjennskap til noen grunnleggende grammatiske elementer
  fra norsk tegnspråk
 • kunnskap om norsk tegnspråk som fullverdig språk
 • kjennskap til opplæringsloven og læreplaner for
  hørselshemmede
 • kjennskap til døves skolehistorie

Ferdigheter: Etter fullført kurs skal deltakeren

 • ha utviklet et begynnende tegnforråd
 • kunne kjenne igjen og bruke noen grunnleggende
  grammatiske elementer fra norsk tegnspråk i kommunikasjon med
  andre
 • kunne føre samtaler på norsk tegnspråk om noen kjente
  tema

Generell kompetanse: Etter fullført kurs har
deltakeren lært

 • strategier for å jobbe med å utvikle eget tegnspråk
 • strategier for å kommunisere med hørselshemmede

 

Undervisning 

Kurset gjennomføres med tre obligatoriske samlinger à fem
dager med forelesninger og øvinger. Mellom samlinger må
kursdeltakerne lese pensum og jobbe med oppgaver som sendes
inn til faglærere. 

Du kan bygge på Innføring i norsk tegnspråk 1 ved å ta
Innføring av norsk tegnspråk 2 (15 studiepoeng) til våren
2020. Du kan da videreutvikle dine grunnleggende ferdigheter,
tegnforråd og grammatikk. Datoer for samlinger våren 2020
blir publisert senere.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

<p>Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut.</p>

<a href="https://www.ntnu.no/videre/dokumentasjon">Les mer om krav til dokumentasjon her</a>