× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Innføring i audiopedagogikk favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Lågare nivå

Studiepoeng

15

Kostnader

15 000

Om studiet

Dette kurset vil bidra til å gi deg kunnskap om hva
hørselshemming er og hvilken tilrettelegging det er behov
for. Det vil kvalifisere deg til arbeid med barn, unge og
voksne med hørselsvansker.

Kurset gir innføring i audiologi, konsekvenser av
hørselsvansker og pedagogisk tilrettelegging.
Kommunikative, psykososiale og pedagogiske konsekvenser av
hørselsvansker tas opp i studiet.

Kursinnhold:

  • Perspektiver på hørselsvansker
  • Medisinsk og teknisk audiologi
  • Konsekvenser av hørselsvansker
  • Hørselsvansker og flerfunksjonshemminger
  • Audiopedagogisk tilrettelegging i barnehage, skole og
    arbeidsliv           

Kan inngå i masterprogram

Kurset (emnet PED6648) kan inngå i en erfaringsbasert
mastergrad i spesialpedagogikk, fordypning i audiopedagogikk,
eller tas som et frittstående kurs.

Det kreves minimum karakter C i snitt på emner i
audiopedagogikk som skal inngå i masterprogrammet

Opptakskrav

Enten bachelorgrad i samfunnsvitenskapelige fag med fordypning i pedagogikk (82,5 studiepoeng) som omfatter eksamen i emnene PED1000; PED1001, PED1002, PED1003, PED1004 (de obligatoriske emnene i fordypningen)
- eller gjennomført de tre første årene av allmennlærer-/førskolelærerstudiet
- eller bachelorgrad med 2-årig allmennlærer-/førskolelærerutdanning
- eller bachelorgrad og 1-årig praktisk-pedagogisk utdanning
- eller annen bachelorgrad (vernepleier, sykepleier, sosionom, barnevernspedagog, optiker, fysioterapeut, ergoterapeut, audiograf m.m.) som inneholder minimum 30 studiepoeng i pedagogikk.

<a href="https://www.ntnu.no/videre/dokumentasjon">Les mer om krav til dokumentasjon her</a>