× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Hvordan utvikle styrkebasert læringsfellesskap - teorier og praksiser favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Lågare nivå

Studiepoeng

15

Kostnader

18 000

Om studiet

Styrkebaserte tilnærminger har utviklet seg innenfor ulike
fagtradisjoner som endringsprosesser, organisasjonsutvikling,
sosialt arbeid, ledelse, lokalsamfunnsutvikling og arbeid med
barn og unge. Både forskning og erfaring viser at å arbeide
med styrkebaserte tilnærminger der man tar utgangspunkt i
både personers, relasjoners, organisasjoners og
lokalsamfunnsmessige ressurser skaper bedre og sterkere
utvikling for barn, ungdommer og voksne. Dette studiet vil gi
deg teoretisk og praktisk kunnskap om hvordan styrkebaserte
tilnærminger kan tas i bruk i lærings- og utviklingsarbeid.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse.<br />Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut.</p>

<a href="https://www.ntnu.no/videre/dokumentasjon">Les mer om krav til dokumentasjon her</a><p>