× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Grunnleggende kjemi 2 favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Lågare nivå

Studiepoeng

7.5

Kostnader

5 000

Om studiet

Grunnleggende kjemi 2 er det andre av tre introduksjonskurs i
kjemi. Emnet gir fagkompetanse i kjemi og innsikt i hvordan
man kan undervise faget i skolen. Det blir lagt vekt på å
illustrere teori med praktiske eksempler som også kan brukes
i undervisning i skolen.

Emnet gir en innføring i kjemiske bindinger,
intermolekylære krefter i væsker og faste stoff, egenskaper i
løsninger og kinetikk. Temaene vil knyttes mot
læreplanene i videregående opplæring der det er naturlig.

Ved samlingene vil teori, laboratoriearbeid og fagdidaktikk
være integrert. I tillegg vil det gis grunnleggende opplæring
i bruk av kjemikalier, tradisjonelt og nyere typer utstyr og
i å tilrettelegge praktisk kjemiarbeid i skolehverdagen.

Opptakskrav

Godkjent lærerutdanning samt KJ6001 fra NTNU eller tilsvarende.<p>

<p>Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut.</br>
<a href="https://www.ntnu.no/videre/dokumentasjon">Les mer om krav til dokumentasjon her</a><p>