× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Fra behov til prosjekt favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Lågare nivå

Studiepoeng

7.5

Kostnader

18 000

Om studiet

Kurset gir deg verktøy og metoder for identifisering,
analyse, utvikling og vurdering av prosjektkonsepter. Du
lærer også om metoder og prosesser for utvikling og styring
av krav i prosjekter.

Kurset kan inngå i spesialiseringen

Prosjektledelse og samhandling i Erfaringsbasert
masterprogram i organisasjon og ledelse.

Følgende tema utgjør innholdet i kurset:

Tema 1) Utvikling og vurdering av prosjektkonsepter.

Målet med denne delen er å sette deltakerne i stand til å
lede utvikling og vurdering av prosjektkonsepter. Deltakerne
vil få oversikt og forståelse for tankegangen og metoder for
å omsette behov til mulige løsninger (prosjektkonsepter), og
for å vurdere disse prosjektkonseptene som et grunnlag for
beslutning om eventuell videreføring. Deltakerne vil få
kunnskap om behovsanalyse, interessenter, målformulering og
konseptevaluering.

Tema 2) Kravprosesser.

Målet med denne delen er å sette deltakerne i stand til å
gjennomføre en effektiv kravutviklingsprosess fra behov til
spesifikasjoner, for å sikre at prosjektet blir en suksess.
Deltakerne vil få oversikt over prosesser, metoder og
utfordringer for å lede kravutviklingsprosesser i prosjekter.

Undervisning
Kurset gjennomføres med to obligatoriske samlinger
à to dager med forelesinger, gruppearbeid og
diskusjoner. Det legges stor vekt på diskusjoner og
erfaringsoverføring mellom deltakerne. 

Opptakskrav

Opptakskravet er todelt: <br>
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og<br>
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring <br>

<p><b>Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet.</b> </p>
<a href="https://www.ntnu.no/videre/dokumentasjon">Krav til dokumentasjon </a> <br><br>
<b> Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.</b>
<br><br>
Har du ikke bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, kan du søke om fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanse.<a href="https://www.ntnu.no/studier/morg/fritak-realkompetanse"><br> Last opp søknadsskjema sammen med dokumentasjon </a> når du søker.
<br><br>
Hvis du har lastet opp dokumentasjon tidligere jf. opptakskrav for masterprogram i organisasjon og ledelse, trenger du ikke gjøre dette på nytt. <br><br>

<a href="https://www.ntnu.no/studier/morg/opptak/#rangering">Gjeldende rangeringsregler</a>