× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Forretningsforståelse i prosjekter favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Lågare nivå

Studiepoeng

7.5

Kostnader

25 000

Om studiet

På dette kurset lærer du å fokusere på business-perspektivet
i et prosjekt og å styre prosjektet fra idé, via
gjennomføring til avslutning.

I undervisningen benyttes et simuleringsverktøy i kombinasjon
med forelesninger. Simuleringen gir deg, som prosjektleder,
mulighet til å feile uten reelle konsekvenser. Samtidig får
du se de umiddelbare følgene av dine valg. Slik kan du lære
hva du gjør riktig og feil, og du tilegner deg nye
ferdigheter som prosjektleder.

Kurset kan inngå i spesialiseringen

Prosjektledelse og samhandling i Erfaringsbasert
masterprogram i organisasjon og ledelse.

Opptakskrav

Opptakskravet er todelt: <br>

1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og<br>

2. Minimum to års relevant arbeidserfaring <br>

<p><b>Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet.</b> </p>

<a href="https://www.ntnu.no/videre/dokumentasjon">Krav til dokumentasjon </a> <br><br>

<b> Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.</b>

<br><br>

Har du ikke bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, kan du søke om fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanse.<a href="https://www.ntnu.no/studier/morg/fritak-realkompetanse"><br> Last opp søknadsskjema sammen med dokumentasjon </a> når du søker.

<br><br>

Hvis du har lastet opp dokumentasjon tidligere jf. opptakskrav for masterprogram i organisasjon og ledelse, trenger du ikke gjøre dette på nytt. <br><br>

<a href="https://www.ntnu.no/studier/morg/opptak/#rangering">Gjeldende rangeringsregler</a>