× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Executive Project Leadership Program favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Lågare nivå

Studiepoeng

30

Kostnader

195 000

Om studiet

Executive Project Leadership Program er en utdanning for
ledere på høyt nivå i prosjektbaserte organisasjoner.

NTNU har Europas
største utdannings- og forskningsmiljø innen
prosjektledelse
og tilbyr Executive Project Leadership
Program i samarbeid med Handelshøyskolen BI.

Målet for programmet er å skape en unik utviklingsarena for
ledere på høyt nivå i prosjektbaserte organisasjoner.
Eksisterende kunnskap utfordres gjennom å rette søkelyset mot
beste praksis, ulike tankesett og modeller. Hver enkelt
deltager oppfordres til å reflektere over egne erfaringer og
oppfatninger, og til å se nye muligheter gjennom den kunnskap
som presenteres og utvikles på læringsarenaen. 

Det samlede fagmiljøet i prosjektledelse som står bak dette
programmet er unikt i Europa både gjennom sin størrelse
og faglige kvalitet, og gjennom sine relasjoner til, og
mangeårige samarbeid med, næringsliv og forvaltning. 
Fagmiljøet har et stort internasjonalt nettverk og nært
samarbeid med de beste fagmiljøer fra mellom andre Berkeley
og Stanford i USA, University of Calgary i Canada
og Cranfield School of Management i London for å nevne
noen. 

Les artikkel om programmet:
-
God prosjektledelse handler om å kunne se prosjekter som en
del av bedriftens helhetlige strategiOmfattende erfaring fra industrien
Foreleserne har samarbeidet med en rekke selskaper, mellom
andre Statoil, Statsbygg, Skanska, Aker Solutions, NCC,
Statens vegvesen, DnB Nor, Fokus Bank, Reinertsen, Norsk
Hydro, BackeGruppen, BN Bank, Marintek, Kongsberg Gruppen,
Det Norske Veritas, Saga Petroleum, Elkem, Odfjell Drilling,
SAS, Sparebank 1, Telenor, Olympic Shipping, BKK, Statnett,
FMC Kongsberg, Forsvaret, TINE, Norconsult, Rambøll, CERN,
SINTEF og Gjensidige.Kursgjennomføring
Samlingsbasert med forelesninger, diskusjoner og
gruppearbeid.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

<p>Dokumentasjon på at du fyller opptakskravet lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut. Hvis du har lastet opp/sendt inn dokumentasjon tidligere, trenger du ikke gjøre dette på nytt.

<a href="https://www.ntnu.no/videre/dokumentasjon">Les mer om krav til dokumentasjon her.</a>