× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Dramaterapi favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Lågare nivå

Studiepoeng

7.5

Kostnader

6 000

Om studiet

Kurset gir en praktisk og teoretisk innføring i hvordan
drama- og teaterbaserte metoder kan brukes intensjonelt
helsefremmende og ressursorientert som dramaterapi. Du vil
lære metoder og teknikker som kan supplere det du kan fra før
av og sette dette i nytt perspektiv gjennom dramaterapeutisk
fokus på helsefremming og livsmestring.

  

Faglig innhold

 • Grunnlagskunnskap om lek, drama og teaterbaserte
  aktiviteter med fokus på strategier og igangsettingstiltak
  som bidrar til økt livskvalitet, trivsel og personlig vekst,
  sosialt, fysisk og emosjonelt.
 • Det faglige innholdet vil fokusere på metodikk som er
  inkluderende og som støtter deltakeren eller klienten i å
  oppdage egne ressurser og utvikle mestringskompetanse.
 • Kurset vil gi praktiske ferdigheter i anvendelse av
  dramatisk lek, improvisasjon og ulike dramaterapeutiske
  arbeidsformer.
 • Kurset vil gi deltakerne erfaring og innblikk i hvordan
  estetisk distanse kan anvendes med henblikk på økt trivsel,
  selvbevissthet og mestring. Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen gis i form av forelesninger og praktiske
seminarer, aksjonslæring og refleksjon, individuelt, i
grupper og i plenum.   

Fagansvarlig og underviser

 • Fagansvarlig: Ellen Bruun, dramaterapeut og
  førsteamanuensis i drama og teater, Institutt for kunst- og
  medievitenskap NTNU.
 • Undervisere: Kjersti Zachariassendramaterapeut MA,
  bachelor i drama og teater og Hedda
  Sandvik, Rådgiver, dramaterapeut, master i
  psykososialt arbeid

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse.<br />Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut.</p>

<a href="https://www.ntnu.no/videre/dokumentasjon">Les mer om krav til dokumentasjon her</a><p>