× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Digitalisering og digital transformasjon (Teknologiendring og samfunnsutvikling) - nettbasert favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Lågare nivå

Studiepoeng

7.5

Kostnader

4 800

Om studiet

I dette kurset vil du lære om hva som er spesielt med det
digitale nettsamfunnet sammenlignet med industrisamfunnet, og
om forskjellene mellom digital- og industriell økonomi.

Du vil lære om hvordan nye typer roboter endrer 
arbeidslivet, hvordan 3D-print endrer produksjonsprosesser,
hvordan kunstig intelligens gir oss både nye muligheter og
nye utfordringer, hvordan blokkjeder utfordrer tradisjonelle
måter å organisere arbeide på og hvordan nye digitale
tjenester endrer måten vi samarbeider og kommuniserer
på.  

Du vil også lære om hvorfor delings- og plattformøkonomien
vokser og hvilke konsekvenser disse endringene vil ha for
samfunnet. Hva betyr dette for din egen organisasjon, for
ditt eget liv og for utviklingen i samfunnet? Hva skjer med
ulike virksomheters forretningsmodeller og arbeidsprosesser?
Og hva skjer med vårt forhold til arbeidet? 

Ved hjelp av sosiale medier og tjenester får du anledning til
å etablere praksisfellesskap med andre kursdeltakere, og med
andre du har felles interesser med.   

Og om du ikke helt vet hvordan Facebook, Google, Apple,
Amazon, Uber og de andre digitale ”enhjørningene” kommer til
å endre hverdagen din, så får du innblikk i det
også.  

Du får også tilgang til et eget digitalt læringsopplegg som
du kan gå gjennom i ditt eget tempo. Eksamen er en
individuell hjemmeeksamen som går over 2-3 uker der du
skriver et essay over oppgitte problemstillinger.

Kurset har ingen samlinger. Oppstart på nett: 3. september.

Det finnes også en variant av dette kurset med samlinger i
Trondheim: Digitalisering
og digital transformasjon (Teknologiendring og
samfunnsutvikling) - Trondheim.

Kurset kan inngå i basismodulen
i masterprogrammet i organisasjon og ledelse
.

Opptakskrav

Opptakskravet er todelt: <br>

1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og<br>

2. Minimum to års relevant arbeidserfaring <br>

<p><b>Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet.</b> </p>

<a href="https://www.ntnu.no/videre/dokumentasjon">Krav til dokumentasjon </a> <br><br>

<b> Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.</b>

<br><br>

Har du ikke bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, kan du søke om fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanse.<a href="https://www.ntnu.no/studier/morg/fritak-realkompetanse"><br> Last opp søknadsskjema sammen med dokumentasjon </a> når du søker.

<br><br>

Hvis du har lastet opp dokumentasjon tidligere jf. opptakskrav for masterprogram i organisasjon og ledelse, trenger du ikke gjøre dette på nytt. <br><br>

<a href="https://www.ntnu.no/studier/morg/opptak/#rangering">Gjeldende rangeringsregler</a>