× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Digitalisering og digital transformasjon (Teknologiendring og samfunnsutvikling) - Trondheim favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Lågare nivå

Studiepoeng

7.5

Kostnader

18 000

Om studiet

I dette kurset vil du lære om hva som er spesielt med det
digitale nettsamfunnet sammenlignet med industrisamfunnet, og
om forskjellene mellom digital og industriell økonomi.

Du vil lære om hvordan nye typer roboter endrer arbeidslivet,
hvordan 3D-print endrer produksjonsprosesser, hvordan kunstig
intelligens gir oss både nye muligheter og nye utfordringer,
hvordan blokkjeder utfordrer tradisjonelle måter å organisere
arbeide på og hvordan nye digitale tjenester endrer måten vi
samarbeider og kommuniserer på. 

Du vil også lære om hvorfor delings- og plattformøkonomien
vokser og hvilke konsekvenser disse endringene vil ha for
samfunnet. Hva betyr dette for din egen organisasjon, for
ditt eget liv og for utviklingen i samfunnet? Hva skjer med
ulike virksomheters forretningsmodeller og arbeidsprosesser?
Og hva skjer med vårt forhold til arbeidet?

Ved hjelp av sosiale medier og tjenester får du anledning til
å etablere praksisfellesskap med andre kursdeltakere, og med
andre du har felles interesser med.  Og om du ikke helt
vet hvordan Facebook, Google, Apple, Amazon, Uber og de andre
digitale ”enhjørningene” kommer til å endre hverdagen din, så
får du innblikk i det også.  

Kurset har to samlinger i Trondheim: 10. - 11. september og
8. - 9. oktober. I tillegg til det faglige som gjennomgås, er
samlingene en viktig arena for diskusjoner og inspirasjon.
Man treffer medstudenter, etablerer nettverk og får direkte
dialog med faglærer.

Kurset kan inngå i basismodulen
i masterprogrammet i organisasjon og ledelse
.

Det finnes også en variant av dette kurset uten samlinger:
Teknologiendring
og samfunnsutvikling - nettbasert.

Opptakskrav

Opptakskravet er todelt: <br>
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og<br>
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring <br>

<p><b>Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet.</b> </p>
<a href="https://www.ntnu.no/videre/dokumentasjon">Krav til dokumentasjon </a> <br><br>
<b> Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.</b>
<br><br>
Har du ikke bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, kan du søke om fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanse<a href="https://www.ntnu.no/studier/morg/fritak-realkompetanse"><br> Last opp søknadsskjema sammen med dokumentasjon </a> når du søker
<br><br>
Hvis du har lastet opp dokumentasjon tidligere jf. opptakskrav for masterprogram i organisasjon og ledelse, trenger du ikke gjøre dette på nytt. <br><br>

<a href="https://www.ntnu.no/studier/morg/opptak/#rangering">Gjeldende rangeringsregler</a>