× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Digital strategi og ledelse favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Lågare nivå

Søknadsfrist

10. september 2019

Studiepoeng

7.5

Kostnader

25 000

Om studiet


Digitalisering har blitt et moteord, og
digitaliseringen som pågår  har store konsekvenser for
all forretningsdrift. Kurset gir innføring i hvordan ledere
kan ta digitalisering i bruk for å møte fremtidens behov samt
utvikle bedre produkter og kundeløsninger.

Kurset
er ett av fire kurs i en serie om ledelse og
digitalisering.

Les
mer om NTNU Ålesunds kursserie for bedrifter som ønsker å
omstille seg.

Det er allmenn enighet om at vi er i en æra av «big data».
Store mengder data har blitt samlet i flere tiår og analyse
av disse dataene er ikke noen ny idè, men det som preger
nåtiden som en «big data æra» er at vi ser en endring i
atferd til bedrifter, regjeringer og frivillige
organisasjoner - de ønsker å bruke all denne informasjonen
for å styrke forretningsdriften.   Studier fra MIT har
funnet at de mest suksessfulle bedriftene er de som har den
mest sofistikerte bruken av dataanalyse og ser på analysene
som en konkurransefaktor. Disse studiene viser at effektiv
bruk av stort datamateriell (big data) kan forbedre en
bedrifts beslutningstaking, håndtering av kunderelasjoner, gi
bedre innsikt og prosessoptimalisering. 
 
Relatert til dette er «the Internet of Things (IoT)» et
paradigme som dekker internetteknologier. Ifølge en rapport
har “IoT a total potential economic impact of $3.9 trillion
to $11.1 trillion a year by 2025… equivalent to about 11
percent of the world economy.” Nylig har også Industriell IoT
(IIoT) dukket opp som et sub-paradigme som fokuserer mer på
kritiske sikkerhetsapplikasjoner i industrier som luftfart,
energi og helse. En konsekvens av den raske utviklingen av
IoT/IIoT er at den enorme mengden av innsamlet data fra ulike
kilder må bli prosessert, analysert og visualisert på en god
måte. Bedrifter må håndtere mange relasjoner med kunder, på
tvers av produkttyper, kommunikasjonskanaler og geografi.
 Big data og IoT, med deres «real-time» analyser og
oppdateringsmuligheter, kan bidra til å forstå bedre
kundeatferd, interaksjonsmønster, og hjelpe med å predikere
fremtidens behov.  Disse teknologiene er en nøkkel til å
kunne tilby sømløs opplevelse for kundene og til å engasjere
dem på en bedre måte.  
 
Temaer :
Digital Strategi
• Datadreven beslutningstrategi
• Digital samhandling og kommunikasjon
• Teknologistrategi
 
Big Data
• Introduksjon og oversikt
• Datakilder og høstinger
• Datamining og lagring
• Kunstig intelligens og maskinlæring
• Analyse og visualisering
 
Internet of Things
• Introduksjon og oversikt
• Sektorbaserte mulighetsområder
• Utfordringer og katalysatorer
• Status og fremtidsutsikter for IoT
 
Digitale verdikjeder
• Nye forretningsmodeller og betalingsformer
• Digitale kunderelasjoner
• Digitalisering av forretningsprosesser
 

Læringsformer og aktiviteter

Kurset gjennomføres med to obligatoriske samlinger à to
dager.
Det gis forelesninger og deltakerne vil jobbe med
problemstillinger i form av gruppeoppgaver og case, i
undervisningene og mellom samlingene.
Kurset avsluttes med en skriftlig hjemmeeksamen etter siste
samling.

Opptakskrav

Bachelorgrad eller annen 3-årig høgskole eller universitetsutdanning. I tillegg kreves relevant yrkeserfaring tilsvarende 100 prosent stilling i 2 år.<br>

Dokumentasjon på at du fyller opptakskravet lastes opp på Søknadsweb for NTNU VIDERE i det du søker, eller senest innen søknadsfristen. Du må laste opp kopi av vitnemål eller karakterutskrifter. Arbeidsattestene må inneholde opplysninger om stillingsandel, varighet og hva slags arbeid som er utført.<br>

<a href="https://www.ntnu.no/videre/dokumentasjon">Les mer om krav til dokumentasjon her</a>