× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Barn og unges psykiske helse favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Lågare nivå

Studiepoeng

7.5

Kostnader

0

Om studiet

Barn og unges psykiske helse handler om hvordan barn utvikler
seg i samspill med sitt miljø, og hvordan ulike risiko- og
beskyttelsesfaktorer spiller inn i normalutvikling og
skjevutvikling.

Emnet skal gi en grunnforståelse av mekanismene bak
normalutvikling og utvikling av psykiske lidelser. Sentrale
tema i kurset er:

  • Hjernens utvikling
  • stress - sårbarhet
  • epigenetikk 
  • Tidlig samspill, regulering og tilknytning 
  • Normalutvikling i barnehage- og skolealder 
  • Ungdomstid og utfordringer 
  • Psykiske lidelser 
  • Nevropsykiatriske lidelser og utviklingsforstyrrelser

Opptakskrav

<br>1. Bachelor eller tilsvarende utdanning (180 studiepoeng) innenfor følgende fagområder: Barnevernpedagogikk, ergoterapi, barnehagelærer, lærer, sosionom, vernepleie, sykepleie, psykologi, medisin.<br/>

<br>2. Minst to års relevant yrkeserfaring etter endt bachelor.
Søkere med særlig relevant mastergrad og tilsvarende kompetanse kan fritas for dette.<br/>

<br>Søkere med opptak på masterprogrammet MBUPHLS har fortrinnsrett til plassene. Ved flere søkere enn plasser rangeres kvalifiserte søkere etter antall års relevant yrkeserfaring etter endt bachelor<br/>

<br><b>Viktig om dokumentasjon</b><br/>

<br>Dokumentasjon lastes opp når du søker, du kan laste opp dokumentasjon fram til søknadsfristen går ut. <br/>
<a href="https://www.ntnu.no/videre/dokumentasjon">Krav til dokumentasjon</a>
<br/>