× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Akuttmedisin for legevaktpersonell favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Anna utdanning

Studiepoeng

Kostnader

5 000

Om studiet

Kurset i Akuttmedisin for legevaktpersonell dekker kravet fra
Helsedirektoratet til klinisk emnekurs i akuttmedisin for
spesialiteten i allmennmedisin, samt kravet til leger og
annet personell ved legevaktene som deltar i klinisk
pasientrettet arbeid.Kurset er godkjent av Den norske
legeforening med 15 poeng som obligatorisk emnekurs/klinisk
emnekurs i akuttmedisin til videre- og etterutdanningen og
godkjent av Norsk Sykepleierforbund som meritterende med
totalt 15 timer. Kurset tilbys som etterutdanning, uten
studiepoeng og formell eksamen.

 

Kurset gjennomføres over to dager ved Senter for
simulering og pasientsikkerhet ved NTNU i Gjøvik. Kurset har
hovedvekt på praktiske ferdigheter, samarbeidstrening og
kommunikasjon. Kurset gjennomføres i henhold til rammeplanen
som er utarbeidet av Nasjonalt kompetansesenter for
legevaktmedisin.

Kursinnhold:

  • ABCDE-undersøkelsen
  • Venepunksjon, intraossøs nål. Pleurapunksjon
  • Luftveishåndtering
  • Hjerte-lunge-redning, bruk av hjertestarter
  • Trombolyse
  • CPAP
  • Praktiske ferdigheter, kasuistikker og simulering

Helsepersonell i legevakt må gjennomføre kursene innen
1.5.2020: Kurs
i akuttmedisin

 

Pretest/e-læring må gjennomføres før det praktiske
kurset

E-læringskurset er gratis og må gjennomføres ikke mer enn 3
uker før praktisk kurs. Ta e-læringen her: Nasjonalt kompetansesenter for
legevaktmedisin
 

Estimert tidsbruk er 6-8 timer.

Det tilbys to kurs våren 2019, se alternative
datoer.
  

Opptakskrav

Ingen opptakskrav.Det er 30 plasser som tildeles søkere etter først-til-mølla-prinsippet etter søknadsfristens utløp.