× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Årsstudium i interkulturell kommunikasjon og globalt samarbeid favoritt ikon

Universitet og høgskole
Dette er et studium for deg som er interessert i spørsmål knyttet til globalisering, og kommunikasjon og forståelse i flerkulturelle kontekster.

Studienivå

Årsstudium

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

60

Semester

2

Om studiet

Årsstudiet i interkulturell kommunikasjon og globalt samarbeid gir oversikt over viktige globaliseringsprosesser. Disse utgjør en referanseramme for det som er studiets fokus, nemlig den dynamikken som oppstår når enkeltindivider og organisasjoner skal samarbeide på tvers av kulturelle, geografiske og økonomiske skillelinjer.

Studietur til Afrika eller Asia er en del av studiet.

 

Studiets oppbygging

 

Studiet består av 6 emner á 10 studiepoeng:

 

  • Interkulturell kommunikasjon
  • Globalisering og utvikling
  • Global historie
  • Sosialantropologi
  • Afrikanske og asiatiske religions- og kulturstudier
  • Flerkulturell ledelse

 

 

Informasjon om opptak

Opptakskrav er generell studiekompetanse. Les på Samordna opptak.

Det er også mulig å søke om opptak på grunnlag av realkompetanse

Søknadsfrist
Realkompetanse: 1. mars
Ordinært grunnlag: 15.april

Læringsutbytte

Årsstudiet gir en oversikt over viktige globaliseringsprosesser. Disse utgjør en referanseramme for det som er studiets fokus, nemlig den dynamikken som oppstår når enkeltindivider og organisasjoner skal samarbeide på tvers av kulturelle, geografiske og økonomiske skillelinjer.

Studiet gir deg spennende diskusjoner om dagsaktuelle tema, forelesere med mye internasjonal erfaring og studietur til Afrika.

Vidare studium

Årsstudiet kan inngå i en treårig bachelorgrad i samfunnsfag ved VID.

Karrierevegar

Gjennom årsstudiet får du kunnskap om interkulturell kommunikasjon, globalisering og kultur - en kunnskap som er etterspurt i arbeidslivet, både i offentlig og privat sektor. Noen velger å ta årstudiet i tillegg til en profesjonsutdanning for å øke sin faglige kompetanse i møte med det flerkulturelle Norge.

Utveksling

I løpet av studiet får du en måneds studieopphold på Madagaskar. Studieoppholdet er lagt til januar og inneholder både undervisning og feltarbeid. Du kan søke Lånekassen om et reisestipend som vil dekke deler av turen.

Kvalifikasjon/tittel

Årsstudium

Tilbys ved:

  • VID Stavanger

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

20

Søknadskode (SO)

251418