×

Warning message

Vg1 Idrettsfag med fitness tilbys ikke av noen skoler.
× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

1. År

Vg1

2. År

Vg2 eller opplæring i bedrift

Videregående skoler i Nordland

1 skoler i Nordland Bytt fylke

Læreplanen