Læreplan

Læreplan i
Vg2 Brønnteknikk

Vg2 brønnteknikk handlar om grunnleggjande innføring i norsk petroleumsverksemd og brønnaktivitetar. Programfaga legg grunnlaget for offshore yrkesutøving innanfor bore- og brønnoperasjonar i olje- og gassverksemda. Gjennom programfaga får elevane forståing for korleis arbeidsoperasjonar bidreg til å verne offshorearbeideren og det ytre miljøet. Det handlar også om nedihulls- og overflateutstyr, og korleis ein nyttar disse under ulike forutsetninger.

Les hele læreplanen på udir.no

Andre varianter av denne utdanningen

Det finnes 1 varianter av denne utdanningen.

Samarbeidsavtaler i hele landet
Hele landet